Przed sesją

3 marca

Ostatnie dni były dość intensywne, jeżeli chodzi o rynkowe wydarzenia. Stąd te braki w systematyczności na płaszczyźnie codziennych wpisów z przygotowaniem do sesji. Samo wyznaczenie stref na kolejną sesję, była dość pracochłonnym zajęciem (z uwagi na szeroki zasięg dla poszczególnych sesji i braki w kwestii istotnych punktów odniesienia). Wczorajsza sesja miała odrobinę spokojniejszy charakter, dlatego myślę, że warto byłoby wrócić do dobrej praktyki, codziennego publikowania wpisów.

CLJ20

CLJ20

Jeżeli chodzi o ropę, to tutaj zwróciłbym przede wszystkim uwagę na dwa czynniki. Po pierwsze, strefa popytowa zlokalizowana w okolicy 46,06. Jak już zdążyłem powiedzieć w trakcie niedzielnego nagrania, jest to obszar budowany w oparciu o minima z roku poprzedniego. Dodatkowo wspierane dolnym ograniczeniem dla strefy równowagi z ubiegłego tygodnia. Druga kwestia dotyczy ogólnego kontekstu na tym instrumencie. Znajdujemy się bowiem obecnie, w strefie rynkowej nierównowagi, patrząc z perspektywy wysokich interwałów. Sytuacja ta może jednak niebawem ulec zmianie. Aby miało to miejsce, niezbędne jest wyjście ceny nad strefę 48,74/48,93. Jest to obszar budowany w oparciu o dolne ograniczenie strefy równowagi dla interwału kwartalnego. Zwracałem już niejednokrotnie uwagę na ten poziom i w dalszym ciągu, w moim odczuciu jest to jeden z istotniejszych punktów odniesienia.

ESH20

ESH20

W przypadku ES, przede wszystkim liczy się strefa zlokalizowana w okolice 3052. Jest to obszar budowany w oparciu o górne ograniczenie dla rocznej strefy równowagi z 2019 roku. W trakcie dzisiejszej sesji nocnej, dwukrotnie dochodziło już do zauważalnej reakcji w tych rejonach, dlatego możemy to uznać za pewnego rodzaju potwierdzenie znaczenia tej strefy. Innym, istotnym punktem odniesienia na powyższym wykresie, jest strefa podażowa zlokalizowana przy 3102,50. Jest to poziom wyznaczający dolne ograniczenie dla kwartalnej strefy równowagi. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku ropy, tak i tutaj nie można przejść obok tego obszaru obojętnie. Niepowodzenie w utrzymaniu ceny powyżej 3052, może dość szybko przerodzić się w dynamiczny impuls spadkowy, którego głównym targetem będzie strefa w okolicy 2976.

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją. Dodatkowo, zapraszam do zapoznania się z cotygodniowymi nagraniami, w których analizuję aktualną sytuację z nieco szerszej perspektywy. Znajdziecie je na moim kanale na YouTube. Poniżej zamieszczam nagranie, w którym omawiałem aktualną sytuację przed obecnym tygodniem:

Leave a Reply