Przed sesją

5 września

Za nami pierwsza, powakacyjna sesja na rynkach. Wprawdzie daleko jej było do miana przełomowej, jednak można było zauważyć pewne oznaki ożywienia. W dalszym ciągu byki są w stanie utrzymywać cenę na względnie wysokich poziomach. Nawet pomimo lekkiej presji, z jaką mieliśmy wczoraj do czynienia. Pytaniem otwartym pozostaje zatem, jak długo byki będą w stanie zbierać całą podaż jaka zostanie im zaserwowana przez krótką stronę rynku? Dotychczasowy przebieg sesji nocnej pokazuje, że dziś możemy mieć do czynienia z podobnym scenariuszem rozgrywania sesji, z jakim musieliśmy mierzyć się wczoraj. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna


Cóż ciekawego możemy powiedzieć na temat aktualnej sytuacji w oparciu o powyższy wykres? Przede wszystkim należało by zwrócić uwagę na fakt, że zamknęliśmy się wczoraj poniżej okrągłej bariery 2900 punktów. Co więcej, zdecydowana większość handlu w trakcie kasowego, rozgrywana była poniżej tego poziomu. Wydawać by się mogło, że w takim wypadku, nieuchronnym jest zejście ceny w okolice szczytów z 21 i 24 sierpnia. Ewentualne odbicie w tych rejonach, mogłoby być odbierane jako sygnał do powrotu do wzrostów. Problem polega jednak na tym, że popyt ujawniał się wczoraj na wyższych poziomach niż te, przytaczane na podstawie analizy technicznej. Praktycznie za każdym razem gdy cena schodziła poniżej 2890,00, mieliśmy do czynienia z reakcją długiej strony rynku. Wygląda więc na to, że strefa popytowa znajduje się obecnie kilka punktów powyżej wspomnianych wyżej szczytów z sierpnia.

W takim wypadku zachowałbym szczególną ostrożność, rozgrywając długie pozycje w oparciu o linię wsparcia wyznaczoną na wspomnianej wyżej podstawie. Prawdę powiedziawszy, aktualnie nie przykładałbym do tych poziomów żadnej wagi. To, co powinno być dla nas istotne, to informacje jakie napływają do nas z rynku. Te jednoznacznie wskazują na to, że strefa popytowa (przynajmniej wczoraj) znajdowała się na wyższych poziomach. Warto będzie zatem obserwować reakcję ceny na kolejne próby zejścia poniżej 2890 (z którymi mamy do czynienia w trakcie pisania dzisiejszego przygotowania) oraz ewentualne próby pogłębienia wczorajszych minimów.

Analiza market profile

Przygotowane do sesji: market profile z 5 września

Market profile nie dostarcza nam zbyt dużej liczby nowy informacji ponad to, o czym zdążyłem już napisać we wczorajszym przygotowaniu. Jak widzimy na powyższym wykresie, udało nam się wczoraj utrzymać powyżej wsparcia wyznaczonego w oparciu o POC sesji z 27 sierpnia (2883,50). Dodatkowo, bykom udało się utrzymać dolny z obszarów single printów (2885,25). Cena zatrzymała się zaledwie jeden tick ponad tym poziomem. Dzisiejsza sesja nocna przyniosła nam już co prawda lekkie pogłębienie wczorajszych minimów, jednak warto jest mieć na uwadze przynajmniej dwie rzeczy, zanim zdecydujemy się rozgrywać dzisiejszą sesję po krótkiej stronie rynku.

Po pierwsze, w dalszym ciągu utrzymany został wspominany wcześniej poziom POC. Jest on o tyle istotny, że pojawił się on na profilu sesji, na której doszło do wybicia ponad ówczesny szczyt hossy. Warto zatem będzie dzisiaj obserwować reakcję ceny w okolicach tego wsparcia. Kolejnym czynnikiem jest fakt, że pogłębienie wczorajszych minimów miało miejsce w tracie Globexu. W takim wypadku, przydałoby się potwierdzenie dla tego ruchu w trakcie kasowego. Bez tego nie przykładałbym do tego zbyt dużej wagi. W przypadku zejścia poniżej tego poziomu, możemy być świadkami dynamicznego impulsy, który sprowadzi cenę w okolice obszaru dystrybucji z drugiej połowy sierpnia. Mowa tutaj o poziomach zlokalizowanych poniżej poziomu 2870,00, z dolnym ograniczeniem w okolicach 2855,00. Jak zatem widzimy, potencjał do spadków jest dość spory.

Plan na dziś

  • kluczowym obszarem przed dzisiejszą sesją wydają się być okolice 2883,50 – to tutaj powinny się rozegrać losy dzisiejszej sesji;
  • pamiętajmy aby podejmować decyzje w oparciu o obiektywne obserwacje!

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH: 2885,50/2912,00
Close: 2898,25
Istotne poziomy: 2855,00/2870,00; 2883,50; 2897,25; 2913,00/2916,25; 2917,25;
S1 (wsparcie): –
R1 (opór): –

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

1 thought on “5 września

Leave a Reply