Przed sesją

30 lipca

Nowy tydzień, nowe możliwości. Tym razem jednak, po piątkowych wydarzeniach, faktycznie wchodzimy w nowy tydzień ze świeżym powiewem czekających na nas możliwości. Kluczowe pytanie przed dzisiejszą sesją powinno dotyczyć tego, jaki wpływ na dzisiejszy handel będzie miała piątkowa przecena. Obecnie wygląda na to, że inwestorzy będą chcieli podtrzymać czerwony kolor, który przyświecał piątkowemu handlu. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna


Patrząc na obecną sytuację z perspektywy czysto technicznej widzimy, że piątkowa przecena byłą raczej łagodna w skutkach. Zdecydowana większość kluczowych poziomów została utrzymana. W dalszym ciągu balansujemy na poziomach znajdujących się w dość bezpiecznej odległości od okrągłej bariery 2800 punktów. Wygląda więc na to, że faktycznie jak na razie mieliśmy do czynienia jedynie z lekką korektą. Korektą, która jest oczywiście czymś jak najbardziej normalnym. Szczególnie biorąc pod uwagę to, jaki dystans udało nam się pokonać na przestrzeni lipca. Obroty również zdają się nam wskazywać na to, że była to jedynie korekta. W dalszym ciągu nie widać tu paniki. Piątkowa podaż zebrana została w okolicach wsparcia zlokalizowanego na poziomie 2810. Warto będzie zatem obserwować dzisiaj ten rejon.

Po raz kolejny chciałbym również zwrócić uwagę na analogie pomiędzy obecnymi wydarzeniami, a tym, z czym musieliśmy się zmagać w ubiegłym roku. Mamy tutaj do czynienia niemal z bliźniaczą sytuacją. Powolne wzrosty, po których przychodziła dość gwałtowna korekta. Nie przeszkadzało to jednak bykom w stosunkowo szybkim odrabianiu strat i powrocie do marszu na północ. Z jednej strony otrzymujemy zatem wskazówkę, podpowiadającą nam czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach. Z drugiej jednak strony, jest to idealna przynęta do ubrania ulicy. Pamiętać należy bowiem, że znajdujemy się obecnie na dość wysokich poziomach, a od aktualnego szczytu hossy nie dzieli nas zbyt duży dystans. Właśnie dlatego tak istotna jest uważna obserwacja arkusza oraz taśmy. To tutaj pojawiać się będą pierwsze sygnały wskazujące na któryś z tych scenariuszy.

Analiza market profile

Przygotowane do sesji: market profile z 30 lipca

Analizując powyższy wykres możemy trafić na kilka ciekawych spostrzeżeń. Wspominana już niejednokrotnie piątkowa przecena, wyhamowała niemalże idealnie w strefeie, o której wspominałem w ubiegłotygodniowych przygotowaniach. Chodzi tutaj oczywiście o obszar zlokalizowany pomiędzy 2809,75, a 2810,25. W piątek został on wprawdzie naruszony, ale długi knot widoczny na wykresie, świadczy o tym, że podaż została skutecznie zebrana. Dzisiejsza sesja nocna przyniosła nam co prawda kontynuację, jednak musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze jest to sesja nocna. Jednym z powodów dla kontynuacji może być fakt, że do ruchu dołączyli traderzy azjatyccy, którzy byli już w piątek poza rynkiem. Przy niskiej płynności, z jaką mamy do czynienia w trakcie Globexu (szczególnie na sesji azjatyckiej), nie potrzeba dużego wolumenu aby popchnąć rynek w jednym z kierunków. Nieco więcej odpowiedzi powinno nam przynieść otwarcie w Londynie. Wciąż jednak kluczowe będzie to, co wydarzy się w trakcie kasowego.

Po drugie, tutaj również motywująco podziałał na byków jeden z poziomów widocznych na wykresie. Chodzi oczywiście o poniedziałkowy VPOC. Jak zatem widzimy, mamy tutaj do czynienia z silną strefą popytową zlokalizowaną pomiędzy 2807,75, a 2810,25. To tutaj możemy otrzymać dziś odpowiedź na pytanie, w którą stronę zmierzał będzie rynek. Zejście poniżej tego poziomu w trakcie kasowego (przy odpowiednich obrotach), może bardzo szybko przerodzić się w małą panikę, sprowadzając cene nawet w okolice low z 17 lipca (2789,75).

Po przeciwnej stronie rynkowej barykady, mamy piątkowy poziom VPOC (2818,75). Aktualny HOD znajduje się jedynie kilka ticków poniżej tego poziomu. Dodatkowo zbudowany jest on w oparciu o IB. Jak więc widzimy, mamy tutaj kandydata do roli silnego oporu. Przynajmniej w pierwszej części sesji. Idąc dalej, widzimy dość rozległy obszar single printów (2821,50/2829,75). Tak długo, jak długo pozostawać będziemy poniżej górnego ograniczenia, tak długo będziemy musieli brać pod uwagę scenariusz zakładający kontynuację piątkowej przeceny.

Plan na dziś

  • obserwacja reakcji ceny w obszarze pomiędzy 2807,75, a 2810,25;
  • uwaga na fałszywe wybicia – sesja piątkowa pokazała, że mamy w tych rejonach do czynienia ze strefą popytową. Warto będzie zatem obserwować, czy również dzisiaj byki ujawnią się w tych rejonach;
  • longi na kontynuację trendu wzrostowego, dopiero po udanym wybiciu nad piątkowy VPOC (2818,75);
  • pamiętajmy aby podejmować decyzje w oparciu o obiektywne obserwacje!

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH: 2808,75/2847,00
Close: 2817,25
Istotne poziomy: 2789,75; 2798,50; 2807,75/2810,25; 2818,75; 2821,50/2829,75;
S1 (wsparcie): –
R1 (opór): –

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

2 thoughts on “30 lipca

Leave a Reply