Przed sesją

27 lutego

Wydaje się, że rynek zapomniał już o przykrych wydarzeniach z początku miesiąca. Ostatnich kilka sesji przypominają nam to, z czym mieliśmy styczność chociażby w styczniu. Co ważniejsze jednak, płynność powróciła do swoich standardowych wielkości, przez co handel na ES w końcu przypomina nam to, do czego instrument ten zdążył nas przyzwyczaić. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowane do sesji: wykres z 27 lutego

Zgodnie z wczorajszymi oczekiwaniami, kluczowym punktem dla przebiegu sesji było wybicie ponad 2755. Sztuka ta udała się nam jeszcze przed otwarciem sesji za oceanem. Ruch ten dodatkowo wzmacniany jest przez fakt, że po wspomnianym wybiciu, doszło również do testów tego poziomu w charakterze wsparcia. Co ważniejsze, test ten miał już miejsce w trakcie kasowego. Poziom się wybronił, a rynkowe byki na dobre przejęły stery nad wczorajszą sesją. Pytanie brzmi, jak długo przy nich pozostaną? W mojej opinii odrabianie start po korekcie z początku miesiące, jeszcze się nie skończyło. W trakcie ostatniej godziny wczorajszego handlu, widać było presję kupujących, czego efektem było zamknięcie w okolicach HOD. Presja to objawiała się min. dużymi zleceniami kupna, które bez większych problemów zdejmowały płynność z poszczególnych poziomów. Wygląda więc na to, że byki mają apetyt na więcej.

Powracając jeszcze na moment do tematu zmienności i płynności. Warto jest zauważyć pewną dość klarowną zależność. Otóż poziom indeksu VIX ma obecnie niebagatelne znaczenie na liczbę kontraktów, jaką możemy zaobserwować na każdym poziomie arkusza. Czyli de facto na płynność handlu na danym instrumencie. Bierze się to z pewnością ze sposobu, w jaki zaprojektowane są rynkowe algorytmy. Im wyższa wycena indeksu strachu, tym niższe zaangażowanie w market making ze strony algorytmów. Widzimy zatem jak duże znaczenie w codziennym handlu ma implikowana zmienność. To w głównej mierze w oparciu o ten wskaźnik, określane jest ryzyko dla poszczególnych pozycji w największych instytucjach. Warto jest mieć to na uwadze i wziąć z tego przykład.

Analiza market profile

Przygotowane do sesji: market profile z 27 lutego

Patrząc na aktualną sytuację z perspektywy market profile, przede wszystkim zwróciłbym uwagę na przebieg wczorajszej sesji. Zgodnie z tym, o czym napisałem już wcześniej, wczorajszy handel przyniósł nam stabilizację powyżej dotychczasowego poziomu oporu na 2755. Market profile dostarcza nam kilku wskazówek potwierdzających takie założenia. Po pierwsze, wczorajszy POC znajduje się na poziomie 2756,50. Po drugie, wysoko umiejscowiony poziom VPOC (2779,50), który dodatkowo znajduje się w niedalekiej odległości od VAH (2782,00). Co więcej, poziom ten został ustanowiony w ostatniej godzinie handlu. Jak już wspomniałem wyżej, mogliśmy wówczas zaobserwować wzmożoną aktywność po stronie kupna. Efektem czego było ustanowienie nowego poziomu VPOC. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że sytuacja ta miała miejsce w okolicach ówczesnego HOD, co dodatkowo wzmacnia wydźwięk tego sygnału.

Patrząc z kolei na dotychczasowy przebieg sesji nocnej, ciężko jest wyciągać dodatkowe wnioski ponad to, o czym zdążyłem już napisać. Znajdujemy się obecnie w długo nieodwiedzanych rejonach. Z tego też powodu, nie przykładałbym zbyt dużej wagi do wsparć i oporów wyznaczonych w oparciu o przed-lutowy handel. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku korekty, tutaj również skupiłbym się w dużej mierze na poziomach wyznaczanych w trakcie trwania sesji. Rynek zdaje się nam dawać sygnały wskazujące na kontynuację wzrostów. Warto będzie zatem wziąć to pod uwagę i zajmować pozycje zgodne z tym kierunkiem.

Plan na dziś

  • płynność powróciła do arkusza, a cena znalazła się ponownie w dawno nieodwiedzanych rejonach. Z tego powodu, zasadne wydaje się rozgrywanie kluczowych poziomów z perspektywy intraday (yVAL,yVAH, Close, Open, POC, VPOC itp.);
  • warto będzie zwrócić uwagę na fakt, czy płynność utrzymywała się będzie na standardowych wielkościach. Zejście poniżej 300 kontraktów na poziom powinno nam zapalić lampkę ostrzegawczą;
  • pamiętajmy, aby podejmować decyzje w oparciu o obiektywne obserwacje!

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2742,50/2786,00
Close – 2784,00
Istotne poziomy: 2756,50; 2779,50
S1 (wsparcie): 2755,00
R1 (opór) –

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

Leave a Reply