Przed sesją

24 października

Za nami kolejna ciekawa sesja. Problem polega jednak na tym, że nie przyniosła nam ona zbyt wielu nowych wskazówek. Do dzisiejszego handlu podchodzili będziemy niemalże na tych samych poziomach, jak miało to miejsce wczoraj. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna


To na czym przede wszystkim skupiłbym się dzisiaj, analizując powyższy wykres, to sposób w jaki zanegowane zostało wczorajsze zejście poniżej bariery 2700 punktów. Jak dobrze wiemy, poziom ten pokrywał się po części z minimami wyznaczonymi na sesji z 11 października. Powstaje nam tutaj zatem dość silny obszar popytowy, który z pewnością będzie jeszcze testowany w najbliższych dniach. Generalnie plan na dzisiejszą sesję powinien sprowadzać się do obserwacji reakcji ceny w tych rejonach oraz wykorzystywaniu pojawiających się w trakcie sesji impulsów. Ogólny obraz nie uległ jednak znaczącym zmianom ponad to, o czym pisałem już wczoraj.

Analiza market profile

Przygotowanie do sesji: market profile z 24 października

W przypadku market profile, również skupiłbym się na rzeczach, o których pisałem we wczorajszym przygotowaniu. Dla przypomnienia:

Jeżeli chodzi o potencjał dla ruchów spadkowych. Ciężko jest obecnie wskazywać jakiekolwiek poziomy. Bardzo dużo będzie tutaj zależało od panującej na rynku zmienności oraz zaangażowania uczestników rynku. Jeżeli spadki, z którymi mamy do czynienia w trakcie sesji nocnej, znajdą swoje potwierdzenie w trakcie kasowego, bardzo szybko możemy się znaleźć w okolicach minimów z 11 października. Generalnie, tak długo, jak długo znajdować się będziemy poniżej 2745, nie przykładałbym zbyt dużej uwagi poziomom wyznaczanym w oparciu o profile z poprzednich sesji. Kluczowa będzie tutaj uważna obserwacja i wykorzystywanie pojawiających się okazji w oparciu o arkusz oraz taśmę.

Przytaczany wczoraj obszar single printów został już domknięty. Jednakże w dalszym ciągu widzimy spore trudności z przedostaniem się ceny ponad 2745. Warto będzie zatem obserwować to w jaki sposób cena reagować będzie na ten poziom w trakcie trwania dzisiejszej sesji. Dodatkowo zwróciłbym uwagę na nisko osadzone poziomy VAL. Z reguły sugeruje nam to kontynuację spadków, co warto byłoby wziąć również pod uwagę.

Plan na dziś

  • wciąż oscylujemy w okolicach 2745 i w dalszym ciągu wydaje się to być punktem zwrotnym. Dlatego też pozostaję przy założeniu, że tak długo, jak długo pozostawać będziemy poniżej tej bariery, starał się będę rozgrywać sesję po krótkiej stronie rynku. Pamiętajmy jednak aby uważać na fałszywe wybicia;
  • próby podpięcia się pod dynamiczne impulsy spadkowe oraz odbicia w strefie popytowej – jeżeli takowe się pojawią;
  • pamiętajmy aby podejmować decyzje wyłącznie w oparciu o obiektywne obserwacje!

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH: 2692,25/2757,50
Close: 2746,00
Istotne poziomy: 2692,25/2700,00; 2712,75; 2732,25; 2745,25/2745,50; 2778,75/2779,50; 2784,35; 2800,50;
S1 (wsparcie): –
R1 (opór): –

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją. Wszystkich, dla których poruszane w dzisiejszym wpisie kwestie są nie do końca jasne i zrozumiałe, zapraszam do zapoznania się z wpisem przybliżającym podstawy korzystania z market profile.

Leave a Reply