Przed sesją

23 października

Za nami dość spokojny początek tygodnia. Wczorajsza sesja nie przyniosła nam zbyt wielu nowych wskazówek. W dużej mierze, handel rozgrywany był pomiędzy poziomami wskazanymi przeze mnie we wczorajszym przygotowaniu. Sporo zamieszania do ogólnego obrazu rynku wprowadził jednak dotychczasowy przebieg sesji nocnej. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna


Jak widzimy na powyższym wykresie, wczoraj mieliśmy do czynienia z próbami wybicia ponad wskazany w przygotowaniu obszar w okolicach 2780. Próby te zaowocowały przeceną, z która musieliśmy zmagać się w trakcie kasowego. Co ciekawe, wczorajszy impuls spadkowy, kontynuowany jest również w trakcie sesji nocnej. Na uwagę zasługuje tu przede wszystkim fakt, że udało nam się sprowadzić cenę poniżej minimów z 15/16 października. Wygląda więc na to, że możemy mieć dzisiaj do czynienia z próbami pogłębienie zasięgu dotychczasowej korekty. Oczywiście, kluczowa będzie tutaj reakcja inwestorów za oceanem w przypadku otwarcia na nowych, zdecydowanie niższych poziomach. W pierwszej kolejności z pewnością możemy spodziewać się prób domknięcia ewentualnej luki, po których powinniśmy poznać prawdziwy plan na rozgrywanie dzisiejszej sesji.

Pamiętajmy jednak, że ewentualnie pogłębianie dotychczasowego zasięgu październikowej korekty, będzie miało bardzo dynamiczny przebieg. Bez znaczenia jest tutaj fakt, czy będziemy mieli styczność z faktycznym, czy jedynie fałszywym wybiciem. Z pewnością będziemy musieli się tutaj zmierzyć ze znacznie podwyższoną zmiennością. W takim wypadku konieczne jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem i stopniowe budowanie pozycji.

Analiza market profile

Przygotowanie do sesji: market profile z 23 października

Analizując aktualną sytuację z perspektywy market profile, ciężko jest pokusić się o dodatkowe obserwacje ponad to, o czym pisałem już w poprzednim akapicie. Bez wątpienia kluczowa będzie reakcja ceny na ewentualne próby powrotu ponad 2745. Nocny impuls pozostawił za sobą kilka obszarów single printów. Ten, na który przede wszystkim zwróciłbym uwagę, znajduje się w okolicach wczorajszych minimów (2746,50/2750,25). Jak widzimy, pokrywa się on dodatkowo ze wspominanym już niejednokrotnie obszarem w okolicach 2745, co dodatkowo wzmacnia siłę tego rejonu.

Jeżeli chodzi o potencjał dla ruchów spadkowych. Ciężko jest obecnie wskazywać jakiekolwiek poziomy. Bardzo dużo będzie tutaj zależało od panującej na rynku zmienności oraz zaangażowania uczestników rynku. Jeżeli spadki, z którymi mamy do czynienia w trakcie sesji nocnej, znajdą swoje potwierdzenie w trakcie kasowego, bardzo szybko możemy się znaleźć w okolicach minimów z 11 października. Generalnie, tak długo, jak długo znajdować się będziemy poniżej 2745, nie przykładałbym zbyt dużej uwagi poziomom wyznaczanym w oparciu o profile z poprzednich sesji. Kluczowa będzie tutaj uważna obserwacja i wykorzystywanie pojawiających się okazji w oparciu o arkusz oraz taśmę.

Plan na dziś

  • obserwacja reakcji ceny w przypadku ewentualnych prób powrotu ponad 2745 – tak długo, jak długo pozostawać będziemy poniżej tej bariery, starał się będę rozgrywać sesję po krótkiej stronie rynku;
  • próby podpięcia się pod dynamiczne impulsy spadkowe – jeżeli takowe się pojawią;
  • pamiętajmy aby podejmować decyzje wyłącznie w oparciu o obiektywne obserwacje!

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH: 2749,75/2782,00
Close: 2756,75
Istotne poziomy: 2712,75; 2732,25; 2745,25/2745,50; 2778,75/2779,50; 2784,35; 2800,50;
S1 (wsparcie): –
R1 (opór): –

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją. Wszystkich, dla których poruszane w dzisiejszym wpisie kwestie są nie do końca jasne i zrozumiałe, zapraszam do zapoznania się z wpisem przybliżającym podstawy korzystania z market profile.

1 thought on “23 października

Leave a Reply