Przed sesją

20 sierpnia

Kolejny tydzień rozpoczniemy na przeciwnym biegunie obszaru konsolidacyjnego, który kreowany jest na wykresie od kilku tygodni. Piątek przyniósł nam kontynuację odbicia zapoczątkowanego w czwartek, którego efektem jest zawitanie ceny w okolicach górnego ograniczenia trendu bocznego. Wygląda więc na to, że na dobre utknęliśmy w wąskim, kilkudziesięcio-punktowym zasięgu. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna


Jak już zdążyłem wspomnieć we wstępie, wąski obszar konsolidacyjny, który zaczął formować się już w lipcu, dalej pozostaje w grze. Obicie, z którym mieliśmy de facto do czynienia w środę, pozwoliło nam ponownie zawitać w okolicach oporu zlokalizowanego na sierpniowych szczytach. Wygląda zatem na to, że po raz kolejny byki będą próbowały przedrzeć się do ustanowionego w styczniu, szczytu hossy. Czy tym razem sztuka ta im się powiedzie? Oczywiście, nie będę porywał się tutaj na to, aby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z czysto technicznego punktu widzenia, scenariusze są dwa.

Pierwszy zakłada utrzymanie ceny w ryzach trendu bocznego. W takim wypadku możemy spodziewać się tego, iż cena zawita w okolicach szczytów z sierpnia, możliwe przebijając je o kilka ticków, czy też punktów, po czym ponownie zwróci się w kierunku południowym. Standardowo już w takim wypadku, kluczowe będzie obserwowanie wydarzeń w arkuszu oraz taśmie, poszukując sygnałów wskazujących na akumulację krótkich pozycji. Oczywiście, takie sygnały mogą się również pojawić w przypadku realizacji drugiego scenariusza. Chodzi tutaj oczywiście o wybicie ponad wspomniane szczyty oraz atak na aktualny ATH (2889,00). W tym wypadku warto będzie jednak zwrócić szczególną uwagę na poziom zaangażowania po długiej stronie rynku. Jeżeli kolejne zlecenia napływały będą na rynek w coraz większym tempie (pomimo oznak akumulacji na asku), będzie to można odbierać za dobry prognostyk. W takim wypadku zachowałbym szczególną ostrożność podpinając się pod akumulację krótkich pozycji.

Analiza market profile

Przygotowane do sesji: market profile z 20 sierpnia

Analizując aktualną sytuację z perspektywy market profile, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na kształt profilu dla dzisiejszej sesji. Jak widzimy, całość handlu mieści się w niezwykle wąskim zasięgu 5 punktów. Wygląda więc na to, że uczestnicy rynku czekają na to, w jaki sposób nowe poziomy zostaną odebrane przez inwestorów zza oceanu. Sesja piątkowa zamknęła się w okolicach HOD, który to dodatkowo pokrywa się co do ticka z poziomem VAH. Z tego też powodu, zasadnym wydaje się być scenariusz zakładający kontynuację wzrostów. Problem może polegać na tym, że już kilkukrotnie w tym miesiącu, tego typu schemat nie znajdował swojego przełożenia na faktycznie wydarzenia. Miało to chociażby miejsce w trakcie sesji z 7 sierpnia. Wygląda więc na to, że w pierwszej kolejności potrzebne nam będzie potwierdzenia zza wielkiej wody, zanim ujrzymy większe zaangażowanie spekulantów w podpinanie się pod impulsy wzrostowe.

Z ciekawszych poziomów, warto jest tutaj odnotować piątkowy obszar single printów, który to trzyma obecnie cenę na dystans (2849,25/2850,00). Dodać do tego możemy nietestowane do tej pory poziomy POC sesji czwartkowej (2830,00) oraz piątkowej (2841,25), jak również bad low sesji zamykającej zmagania w ubiegłym tygodniu. To wszystko jednak znajduje się po południowej stronie barykady. Zdecydowanie ciekawiej wygląda obszar po przeciwnej stronie, zbudowany w oparciu o handel sesji z 7, 8 oraz 9 sierpnia. Chodzi tutaj oczywiście o rejon pomiędzy 2856,25 oraz 2859,75. W tym wąskim, 3-punktowym zakresie, mamy bowiem do czynienia z trzema poziomami VPOC oraz POC. Jak zatem widzimy, doszło tutaj w wówczas do sporej rozbieżności w zdaniach pomiędzy długą i krótką stroną rynku. Niewykluczone zatem, że po raz kolejny przyjdzie nam się tu zmierzyć z przeciąganiem liny przez obie strony.

Warto będzie mieć to na uwadze, jak również fakt wystąpienia na dzisiejszym profilu tzw. bad high z dwóch TPO.

Plan na dziś

  • wydaje mi się, że zasadnym jest zakładanie kontynuacji wzrostów, z jakimi mieliśmy do czynienia pod koniec ubiegłego tygodnia. Przynajmniej w początkowej fazie dzisiejszej sesji;
  • obserwacja reakcji ceny po ewentualnym wkroczeniu w obszar znajdujący się powyżej poziomu 2856,25;
  • jeżeli dotychczasowy przebieg sesji nocnej okaże się być wytyczną dla dalszego jej przebiegu – rozgrywanie sesji w oparciu o kluczowe poziomy intraday. Jednym z nich może być piątkowy obszar single printów;
  • pamiętajmy aby podejmować decyzje w oparciu o obiektywne obserwacje!

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH: 2835,00/2857,00
Close: 2853,25
Istotne poziomy: 2830,00; 2841,25; 2849,25/2850,00; 2856,25/2859,75;
S1 (wsparcie): –
R1 (opór): –

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

2 thoughts on “20 sierpnia

Leave a Reply