Przed sesją

20 lutego

Pora powrócić do handlu po (przedłużonej) weekendowej przerwie. Wydaje mi się, że nie będzie nadużyciem, jeżeli stwierdzę, że rynki powróciły w dużej mierze do normalności. W prawdzie wciąż nie są to idealne warunki do handlu na ES, jednak zauważyć możemy znaczącą poprawę na przestrzeni ostatnich sesji. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowane do sesji: wykres z 20 lutego

Przed dzisiejszą sesją zwróciłbym uwagę na kilka czynników. Żaden z nich nie dotyczy wczorajszej sesji. Po pierwsze, przebieg piątkowego handlu. Jak widzimy na powyższym wykresie, po przekroczeniu bariery 2700 punktów, rynek niejako zastygł w bezruchu. W prawdzie wciąż mamy do czynienia z nerwowymi ruchami w jedną i drugą stronę rynkowej drabinki, jednak koniec końców, cena stabilizuje się w wąskim zakresie. Kolejną rzeczą, są wspomniane przed chwilą nerwowe ruchu. Płynność powoli zaczyna powracać do arkusza (nie są to już wielkości rzędu 100 kontraktów na poziom). Mimo wszystko jednak, w dalszym ciągu mamy do czynienia z gwałtownymi impulsami. Możemy zauważyć tendencje do szybkiego wycofywania się płynności z ryku, co w konsekwencji owocuje dynamicznymi przeskokami ceny o kilka/kilkanaście ticków. Warto jest mieć ten fakt na uwadze, zanim usiądziemy dzisiaj przed monitorem.

Łącząc te dwa czynniki w jedną całość, wydaje mi się za zasadnym stwierdzenie, że w dalszym ciągu najlepszym rozwiązaniem na rozgrywanie nadchodzących sesje, jest wykorzystywanie krótkotrwałych i dynamicznych impulsów. W takim wypadku niezbędne jest obserwowanie płynności w arkuszu zleceń i wykorzystywaniu każdej sytuacji, w której płynność ta znacząco spadnie. Bardzo ważne jest tutaj również to, aby odpowiednio dopasować rozmiar swojej pozycji oraz zlecenie obronne. Pamiętajmy, większa zmienność powinna skutkować redukcją klipa, oraz rozszerzeniem stopa.

Analiza market profile

Przygotowane do sesji: market profile z 20 lutego

Z oczywistych względów, w dzisiejszej analizie nie będę uwzględniał ruchów, jakie mogliśmy zaobserwować podczas wczorajszej sesji. Obroty były tak niskie, że sesja ta nie powinna być dla nas żadnym wyznacznikiem. Na co więc warto jest zwrócić uwagę? Myślę, że w dalszym ciągu powinniśmy pozostać przy dość standardowych poziomach. Pierwszą rzeczą, jaka rzuca nam się na oczy, to fakt, że HOD dla dzisiejszej sesji nocnej pokrywa się w piątkowym POC (2735,75). Jak zatem widzimy, może to być pierwszy z poziomów, który wzbudzi dzisiaj rynkowe zainteresowanie. Próby wybicia ponad ten opór mogą okazać się kluczowe dla losów dzisiejszej sesji. Wybicie otworzy nam naturalnie drogę do piątkowych maksimów (2754,75), natomiast odbicie może sprawić, że przetestowany zostanie wąski rejon pomiędzy 2707,75, a 2709,50. Są to odpowiednio poziomy POC oraz VPOC dla sesji czwartkowej. Do tej pory, poziomy te nie były testowane.

Jak więc widzimy, market profile dostarcza nam kilku punktów zaczepienia. Pamiętajmy jednak, że w dalszym ciągu sytuacja nie powróciła w 100% do normy. Wciąż możemy spodziewać się nagłego powrotu wysokiej zmienności. W takim wypadku rozgrywanie poziomów wyznaczonych w oparciu o analizę techniczną, lub market profile, może okazać się niezbyt skuteczną strategią.

Plan na dziś

  • wciąż musimy zachowywać szczególną ostrożność oraz cierpliwie budować pozycje;
  • jeżeli płynności utrzymywana zostanie na standardowych wielkościach, będzie można pokusić się o w miarę bezpieczne rozgrywanie wyznaczonych w oparciu o market profile poziomów;
  • w przypadku powrotu zmienności – odpowiednie dostosowanie strategii (rozgrywanie krótkotrwałych impulsów) oraz wielkości pozycji do panujących warunków (szerszy stop przy znaczącej redukcji klipa);
  • pamiętajmy, aby podejmować decyzje w oparciu o obiektywne obserwacje!

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2722,25/2754,75
Close – 2736,25
Istotne poziomy: 2707,75/2709,50; 2735,75;
S1 (wsparcie) –
R1 (opór) –

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

1 thought on “20 lutego

Leave a Reply