Przed sesją

13 czerwca

Dzisiejsze przygotowanie do sesji będzie raczej krótkie w treści. Głównie ze względu na fakt, że rynki przeszły obecnie w fazę wyczekiwania na dzisiejsze publikacje danych makro. Wczorajsza sesja nie wniosła nam praktycznie nic nowego do ogólnego obrazu rynku. Pomimo przeciętnej (jak na standardy handlu na ES) płynności, nie obserwowaliśmy wczoraj ruchów o zwiększonej zmienności. Dziś w godzinach wieczornych z pewnością uda nam się wyrwać z tego letargu, jednak pytanie zasadnicze brzmi: na jak długo?

Analiza techniczna


Powolnej wspinaczki ciąg dalszy. Zgodnie z wczorajszymi założeniami, kluczowym obszarem okazały się być poziomy zlokalizowane w okolicach 2783,25. Pomimo chwilowego zejścia poniżej tej bariery, nie widać było na rynku chęci do kontynuacji impulsów spadkowych. Widać to było szczególnie na przykładzie bidów, które stosunkowo szybko budowane były na nowo, po zdjęciu płynności z poszczególnych poziomów. Wygląda więc na to, że zgodnie z tym, o czym pisałem już w pierwszym akapicie, inwestorzy wyczekują na dzisiejszą decyzję FED. Z tego też powodu nie będę się dzisiaj bawił w wyznaczanie jakichkolwiek poziomów czy scenariuszy w oparciu o analizę techniczną. Po raz kolejny zatem, oddam się w ręce arkusza oraz taśmy poszukując kluczowych poziomów na dziejszą sesję.

Analiza market profile

Przygotowane do sesji: market profile z 13 czerwca

Patrząc na obecną sytuację z perspektywy market profile, również znajdujemy potwierdzenie dla trafności wczorajszej analizy. Strefa zbudowana w oparciu o poniedziałkowy POC (2780,25) oraz szczyty z zeszłego tygodnia (2783,50) wytrzymała napór rynkowych niedźwiedzi. Oczywiście, napór jest tutaj słowem odrobinę na wyrost, jednak fakty są takie, że w dalszym ciągu pozostajemy w kreowanej od początku tygodnia, strefie dystrybucji. Jej ograniczenia możemy obecnie wyznaczyć na poziomach 2783,25 oraz 2791,50. Patrząc na aktualną sytuację z tej perspektywy widzimy, że sesja nocna przynosi nam do tej pory rozbudowanie tego obszaru o kolejne poziomy. Pamiętajmy jednak, że kapitał jaki płynie na rynki w trakcie Globexu jest jedynie kroplą w morzu całodziennych obrotów. Z tego też powodu nie przykładałbym zbyt dużej wagi obecnym wydarzeniom oraz skupił się na ewentualnych próbach powrotu do wspomnianej wyżej strefy dystrybucji.

Oprócz wspomnianego wyżej obszaru, zwróciłbym dzisiaj również uwagę na wczorajsze poziomu VPOC oraz POC. Zlokalizowane są one na sąsiadujących ze sobą poziomach – POC na 2788,75 oraz VPOC na 2789,00. Tutaj również możemy spodziewać się reakcji rynku. W tym miejscu chciałbym jednak zaznaczyć, że przytaczane przeze mnie poziomy wykorzystywał będę tylko i wyłącznie przed zaplanowanymi na dzisiejszy wieczór, publikacjami danych makro. Po godzinie 20 handel będę opierał wyłącznie na informacjach z arkusza oraz taśmy.

Plan na dziś

  • z uwagi publikacje danych makro, sesję starał się będę rozgrywać w oparciu o poziomy kreowane intraday;
  • z tej perspektywy warto będzie zwrócić uwagę na obszar dystrybucji aktualnego tygodnia oraz takie poziomy jak wczorajszy VPOC oraz POC;
  • pamiętajmy aby podejmować decyzje w oparciu o obiektywne obserwacje!

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2782,25/2794,00
Close – 2792,50
Istotne poziomy: 2780,25/2783,25; 2788,75/2789,00; 2791,50; 2794,25;
S1 (wsparcie): –
R1 (opór): –

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

1 thought on “13 czerwca

Leave a Reply