Przed sesją

12 stycznia

Mój pierwszy tradingowy tydzień w nowym roku powoli dobiega końca. Powiem szczerze, że zaskoczył mnie fakt, jak jednostronny przebieg miał dotychczasowy handel. Rynek zdaje się zapomniał o krótkiej stronie mocy. Zieleń towarzyszy nam na wykresach od pierwszych dni 2018 roku. Jak w takim wypadku powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowane do sesji: wykres z 12 stycznia

Wygląda na to, że z dwóch opisywanych wczoraj scenariuszy, rynek postanowił rozgrywać ten wzrostowy. Jak zatem widzimy, cierpliwości starczyło zaledwie na dwie sesje budowania bazy pod kontynuację impulsu wzrostowego. W takiej sytuacji daleki jestem od wróżenia (nad wyraz trafne określenie w tym wypadku), kluczowych poziomów na najbliższe sesje. Znajdujemy się obecnie na dziewiczej ziemi. Nie pozostaje nam zatem nic innego jak uważna obserwacja rynkowych wydarzeń. Jedyna słuszna rada w takim wypadku może brzmieć: trend is your friend.

Analiza market profile

Przygotowane do sesji: market profile z 12 stycznia

Jak widzimy na powyższym wykresie, środowe próby sprowadzenia ceny w niższe rejony nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Spodziewałem się tego, że krótka strona rynku wykorzysta okazję do przetestowania obszarów, które handlowane były w pierwszym tygodniu nowego roku. Potencjał do spadków w przypadku takiego ruchu był dość spory. Fakt, że rynkowe niedźwiedzie nie zdecydowały się na rozgrywanie takiego scenariusza powinien przemawiać za siłą obecnego trendu wzrostowego. Ciężko jest obecnie doszukiwać się elementów słabości. Idealnym na to przykładem była wczorajsza sesja. Patrząc na market profile widzimy jak pierwsze godziny handlu posłużyły nam wczoraj za budowę bazy pod późniejsze, dość dynamiczne wybicie. Efektem czego było pozostawienie kilku obszarów single printów, jak również wysoko umiejscowiony poziom VPOC oraz VAH. Wszystkie te wskazówki idealnie wpisują się w obserwowany od początku roku scenariusz wzrostowy.

Na jakich poziomach powinniśmy spodziewać się reakcji krótkiej strony rynku? Na to pytanie nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Po raz kolejny odsyłam zatem do uważnej obserwacji arkusza oraz taśmy. To tutaj powinny pojawiać się pierwsze oznaki wskazujące na słabnięcie trendu wzrostowego. Poza tym, w dalszym ciągu zasadnym wydaje się być rozgrywanie kluczowych poziomów intraday. Dobrze byłoby, aby w takim wypadku nasze pozycje zajmowane były zgodnie z panujący trendem. Jedną z rzeczy, na którą zwróciłbym dzisiaj uwagę, to obszar single printów powstały pomiędzy 2772,00, a 2773,75.

Plan na dziś

  • do dzisiejszej sesji podchodzę bez z góry określonego nastawienia;
  • wydaje mi się, że w trakcie trwania dzisiejszej sesji kluczowym będzie rozgrywanie poziomów kreowanych intraday (VPOC, POC, VAL/VAH, YL/YH, Open/Close);
  • pamiętajmy, aby podejmować decyzje w oparciu o obiektywne obserwacje!
  • trend is your friend!

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2747,75/ 2770,75
Close – 2769,25
Istotne poziomy: 2764,00; 2770,75; 2772,00/2773,75;
S1 (wsparcie) – 2700,00
R1 (opór) – 2780,00

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

Leave a Reply