Przed sesją

7 czerwca

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku (napięcie przed jutrzejszymi wydarzeniami), wczorajszy dzień można uznać za bardzo ciekawy i obfitujący w okazje. Co prawda zamknęliśmy się w okolicach otwarcia kasowego, jednak w trakcie trwania sesji mogliśmy zauważyć ciekawe ruchy o dużym zasięgu. Zapowiada się jednak na to, że dzisiejsza sesja może być podobna do tej poniedziałkowej… Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowanie do sesji: wykres z 7 czerwca

Wygląda na to, że powolne osuwanie się ceny, o którym pisałem wczoraj, znajduje odzwierciedlenie w tym, co faktycznie dzieje się na rynku. Jednakże po tak wyraźnym trendzie wzrostowym, korekta jest czymś jak najbardziej naturalnym. Pamiętajmy również, że nie bez znaczenia są wydarzenia zaplanowane na jutro (ECB, przesłuchanie Comey’a, wybory oraz rolowanie kontraktów na ES), które skutecznie trzymają inwestorów na dystans.

Przebieg minionej sesji

Przygotowanie do sesji: przebieg dnia z 6 czerwca

Jak już wspomniałem, wczorajszy dzień możemy uznać za niezwykle ciekawy (biorąc pod uwagę aktualne warunki rynkowe). Patrząc na powyższy wykres widzimy kilka znaczących ruchów o dużym zasięgu. Dodatkowo dość wyraźnie sygnalizowane były one tym, co mogliśmy zaobserwować na ladderze. Już na samym otwarciu mieliśmy do czynienia z ciekawą sytuacją. W okolicach poziomów, o których pisałem wczoraj (2427,00 oraz 2428,25) mogliśmy zauważyć wyraźne wskazówki do zajęcia długiej pozycji. Po pierwsze, nie widać było praktycznie żadnego zaangażowania sprzedających po zejściu poniżej poziomu 2428,25. Skutkiem tego było zatrzymanie się ceny w punkt na 2427,00. Po lekkim odbiciu, mogliśmy zaobserwować akumulację longów na poziomie 2428,25. Gdy kupujący zebrał wszystko to, co zaoferowali mu na tym poziomie sprzedający, przeszedł do zdejmowania po kolei tego, co leżało na asku. Było to niemalże książkowe rozegranie odbicia ceny od wsparcia.

Późnym wieczorem z kolei, mieliśmy inną ciekawą sytuację. Gdy kupującym udało się w końcu wybić powyżej ceny zamknięcia z poprzedniej sesji (2434,75), widać było spore zaangażowanie w utrzymanie ceny na tym poziomie. Objawiło się to akumulacją longów w okolicach wspomnianej ceny (widzieliśmy 5-6 icebergów na bid na różnych poziomach w okolicach zamknięcia poprzedniej sesji). Po tym jak kupującym zabrakło już sił (lub zasobów) do utrzymania ceny powyżej tego poziomu, mieliśmy do czynienia z dynamicznym ruchem spadkowym, który w kilkanaście minut sprowadził cenę w dół o kilkadziesiąt ticków. Były to dwie bardzo ciekawe sytuacje, z których można było wyciągnąć wiele interesujących wniosków.

Analiza market profile

Przygotowanie do sesji: market profile z 7 czerwca

Analizując informacje, jakie dostarcza nam market profile, widzimy, że poziom LOD z sesji piątkowej, o którym pisałem wczoraj został co prawda złamany, jednakże sił sprzedającym wystarczyło zaledwie na kilka ticków. Co więcej ruch ten miał miejsce jeszcze w trakcie trwania sesji nocnej i nie towarzyszył mu znaczący wolumen. Dlatego też warto jest również dzisiaj zwrócić szczególną uwagę na ten właśnie poziom. Dzisiejsza sesja overnight nie przynosi nam zbyt wiele odpowiedzi. Jak widzimy na wykresie, nie udało nam się wybić poza ograniczenia z dnia wczorajszego. Co więcej zdecydowana większość dzisiejszego handlu, mieści się w granicach wczorajszego VA (2429,50 – 2433,25). Wygląda więc na to, że jutrzejszy dzień oddziałuje już na poczynania inwestorów. Jeżeli nie uda nam się wyłamać poza wspomniane wyżej ograniczenia, z dużą dozą prawdopodobieństwa, możemy spodziewać się powtórki z sesji poniedziałkowej.

Podsumowując, rynki znajdują się aktualnie w stanie risk off, z uwagi na wydarzenia zaplanowane na dzień jutrzejszy. Jeżeli nie uda nam się wyłamać z ograniczeń wyznaczonych podczas sesji wczorajszej, możemy mieć do czynienia z podobnym scenariuszem do tego, który rozgrywany był w poniedziałek (zerowe obroty i wąska konsolidacja). Wciąż jednak warto jest obserwować reakcję kupujących i sprzedających w okolicach poziomów, o których pisałem już wczoraj, mianowicie: 2428,25 – 2427,00.

Plan na dzisiaj:

  • przed dzisiejszą sesją nie mam dużych oczekiwań, w kontekście okazji, które mogą się w trakcie jej trwania pojawić;
  • warto będzie zwrócić uwagę na reakcję ceny w obszarze pomiędzy 2428,25 a 2427,00;
  • cierpliwość może być dzisiaj kluczem, do niezakończenia dnia pod kreską – zajmowanie pozycji z nudów, jest ostatnią rzeczą jaką powinniśmy robić;
  • warto wykorzystać ten dzień do szlifowania strategii gry w konsolidacji.

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2426,25 / 2435,75
Close – 2430,75
Istotne poziomy: 2427,00 / 2428,25
S1 (wsparcie) – 2417,75
R1 (opór) – 2439,75

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

Leave a Reply