Przed sesją

6 lipca

Pomimo początkowych obaw, obroty w trakcie trwania wczorajszej sesji nie były aż tak mizerne, jak można się było tego spodziewać. Wciąż jednak wynik na poziomie 1,2 miliona kontraktów z pewnością nie napawa optymizmem przed kolejnym otwarciem. Mimo wszystko, mogliśmy wczoraj otrzymać ciekawą wskazówkę co do kierunku, w jakim zmierzał będzie rynek w krótkim terminie. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowanie do sesji: wykres z 6 lipca

Ogólny obraz rynku na pierwszy rzut oka zdaje się nie ulegać zmianie. Jednakże warto jest zwrócić uwagę na jedną kluczową rzecz. Pomimo faktu, że zdołaliśmy dotrzeć do dolnego ograniczenia konsolidacji i co więcej, przetestować ten poziom kilkukrotnie (z powodzeniem), wciąż widzimy pewne trudności w kontynuacji marszu w kierunku ograniczenia górnego. Oczywiście, sesje z tego tygodnia są dość specyficzne z uwagi na wtorkowe święto, jednak w mojej opinii warto jest wziąć wspomniany wyżej fakt pod rozważanie i spróbować wyciągnąć z niego jak najwięcej wniosków. Jednym z nich może być oczywiście scenariusz wyłamania dołem z aktualnego trendu bocznego.

Przebieg minionej sesji

Przygotowanie do sesji: przebieg dnia z 5 lipca

Wczorajsza sesja miała dość spokojny przebieg. Wartym uwagi były wydarzenie, które rozegrały się w okolicach poziomu 2419,25 (piątkowy POC, który nie był wówczas jeszcze testowany). Mieliśmy bowiem do czynienia z dynamicznym zejściem do tego obszaru, po którym nastąpił moment konsolidacji i akumulacji długich pozycji. Rezultatem było oczywiście odbicie i próby ustanowienia nowych maksimów dla wczorajszej sesji. Dzień zakończył się dość szeroką konsolidacją i zamknięciem kilka punktów powyżej wtorkowego zamknięcia. Taki przebieg sesji (odbicie od piątkowego POC) mógł nam zwiastować rychłą kontynuację w kierunku górnego ograniczenia konsolidacji, jednakże dotychczasowy przebieg sesji nocnej, rzuca nieco inne światło na te wydarzenia.

Analiza market profile

Przygotowanie do sesji: market profile z 6 lipca

Jak widzimy na powyższym screenie, poziom 2419,25 ponownie był testowany w trakcie trwania sesji nocnej i tym razem sprzedający nie mieli większych problemów z jego przełamaniem. Co prawda spadki wyhamowały niemalże w punkt na poziomie dolnego ograniczenia konsolidacji (2415,50), jednakże odbicie nie było aż tak dynamiczne jak spadki, które sprowadziły cenę w te rejony, dlatego też warto jest zachować czujność podczas kolejnych testów tego wsparcia. Dynamiczny ruch, o którym wspomniałem, spowodował pozostawienie kliku single printów, zlokalizowanych na obszarze pomiędzy 2422,25 a 2423,25. Rynek do tej pory nie testował tego rejonu, jednak będzie on w moim odczuciu kluczowy dla losów dzisiejszej sesji. Jeżeli bowiem kupujący nie będą w stanie zapełnić tej luki, możemy przygotować się na kolejne próby wyłamania dołem z aktualnego trendu bocznego, które tym razem mogą zakończyć się powodzeniem. Zanegowanie single printów otworzy nam natomiast drogę w kierunku 2434,00, który to jest poniedziałkowym VPOC.

Podsumowując, wygląda na to, że kluczowym dla losów dzisiejszej sesji będzie rejon single printów z sesji nocnej. Jeżeli obszar ten zostanie obroniony przez krótką stronę rynku, możemy mieć do czynienia z kolejnymi próbami wyłamania się dołem z panującego trendu bocznego. W przeciwnym wypadku, zwróciłbym uwagę na poziom 2434,00, który jest nietestowanym poziomem VPOC sesji poniedziałkowej. Jak już wiemy, tego rodzaju poziomy działają na cenę jak magnes i w przypadku utrzymania się ponad wsparciem, będzie to pierwszy cel w marszu na północ dla rynkowych byków.

Plan na dzisiaj:

  • obserwacja obszaru 2422,245 – 2423,25, który może okazać się być kluczowym dla losów dzisiejszej sesji;
  • należy zachować szczególna czujność podczas ewentualnych testów wsparcia na poziomie 2415,50 – pamiętajmy, że wciąż aktualnym pozostaje scenariusz konsolidacyjny;
  • mając na uwadze powyższe oraz fakt, że znajdujemy się obecnie w okolicach dolnego ograniczenia konsolidacji, ogólne nastawienie powinno być pro-wzrostowe.

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2419,25 / 2432,25
Close – 2427,75
Istotny obszar: 2422,25 – 2423,25
S1 (wsparcie) – 2415,50
R1 (opór) – 2451,50

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

Leave a Reply