Przed sesją

27 lipca

Wczorajszy dzień był jednym z trudniejszych, na przestrzeni ostatnich tygodni, do zbierania kolejnych ticków. Wszystko to za sprawą FOMC i decyzji w sprawie stóp procentowych, która zaplanowana była na godzinę 20 naszego czasu. Doszło wówczas do lekkiego ożywienia, co przełożyło się na pojawiające się okazje, jednakże wciąż, w końcowym rozrachunku, był to niezwykle trudno dzień do handlu. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowanie do sesji: wykres z 27 lipca

Sytuacja na wykresie wciąż nie ulega praktycznie żadnym zmianom. Widzimy jedynie kosmetyczne poprawki ogólnego obrazu. W takim wypadku najlepiej będzie jak zacytuję wczorajszą analizę:

Przyjmując założenie, że aktualnym poziomem wsparcia jest 2461,25, natomiast opór wyznaczany jest przez historyczne maksima, mieliśmy wczoraj do czynienia z rozszerzeniem ewentualnego kanału konsolidacyjnego. Patrząc na wykres widzimy wyraźne wytracenie impetu wzrostowego, który zaprowadził cenę na obecne poziomy. Jak z pewnością każdy z nas pamięta, z podobną sytuacją mieliśmy styczność na przełomie maja i czerwca, kiedy to po dynamicznych wzrostach przeszliśmy w kilkutygodniową konsolidację. Czy tym razem scenariusz będzie podobny? Istnieje spore prawdopodobieństwo takiego obrotu spraw. Tym razem jednak, spodziewał bym się kanału konsolidacyjnego o dużo węższym zasięgu.

Przebieg minionej sesji

Przygotowanie do sesji: przebieg dnia z 26 lipca

Jak już zdążyłem wspomnieć we wstępie, przebieg wczorajszej sesji był strasznie monotonny. Przez zdecydowaną większość dnia widać było wyczekiwanie na decyzję Fedu. Widoczny był brak zaangażowania dużego kapitału i rynek poruszał się w niezwykle wąskim zasięgu. Praktycznie do godziny 20 nie udało się przekroczyć bariery pięciu punktów dla sesji RTH. Co więcej rynek bardzo często wpadła w 4-5 tickowe ruchu, z których ciężko było cokolwiek ugrać. Po raz kolejny jednak widzieliśmy jak kluczowy jest obecnie obszar pomiędzy 2472,00 a 2473,50. Pisałem już o tych poziomach we wczorajszym przygotowaniu. Jak widać wnioski wyciągnięte na ich podstawie, pozostają wciąż aktualne.

Analiza market profile

Przygotowanie do sesji: market profile z 27 lipca

Potwierdziły się wczorajsze założenia zbudowane w oparciu o kształt wtorkowego profilu. Rynek respektował poziom 2472,00, dlatego zasadnym wydaje się być założenie o powolnej kontynuacji trendu wzrostowego. Znajdujemy się wciąż w okolicach historycznych szczytów. Fundamenty na jakich zbudowany został ruch, który doprowadził nas do tego pułapu, nie wydają się być nadto stabilne (niski wolumen). Mimo wszystko jednak, zwrócił bym uwagę na jeden fakt. Zauważmy, że brak jest na powyższym wykresie poziomów, czy obszarów, które rynek by przeskoczył. Jaki z tego wniosek? Taki, że pomimo niskich obrotów, ruch wzrostowy budowany jest na solidnych fundamentach. Praktycznie brak jest obszarów, które nie zostałyby wypełnione wolumenem, lub na których rynek spędziłby krótki okres czasu. Wydaje mi się, że ten fakt nie może pozostawać niezauważonym.

Dzisiejszy profil przypomina nam odrobinę ten wtorkowy. Szybkie odbicie od okolic poziomu 2473,50, co zaowocowało pozostawieniem nietestowanego IB. Jeżeli ruch ten będzie kontynuowany, możemy już po raz kolejny w tym tygodniu, mieć do czynienia z próbami ustanowienia nowego szczytu hossy. 2472,00 wciąż pozostaje poziomem, na który warto jest zwrócić szczególną uwagę. To tutaj rozegrać się powinny losy dalszego marszu w kierunku północnym.

Podsumowując, po raz drugi już dzisiaj pokuszę się o cytat z wczorajszego przygotowania:

Kluczowym (…) wydaje się być poziom 2472,00, który to jest pojedynczym single printem z sesji wtorkowej. Dodatkowo mamy w tym rejonie jeszcze jeden istotny poziom: 2473,50. To właśnie po tej cenie zrealizowane zostało zlecenie opiewające na dwa tysiące kontraktów. Bez wątpienia ktoś, kto zdecydował się złożyć to zlecenie, będzie starał się poziom ten wybronić. Rozmiar zlecenia każe nam wnioskować, że osoba ta posiada odpowiednie ku temu zasoby.

Dodatkowo, dotychczasowy przebieg sesji nocnej, zdaje się potwierdzać powyższe założenia. Odbicie od wspomnianego poziomu 2473,50 zaowocowało dystrybucją w okolicach górnego ograniczenia VA wczorajszej sesji. Jest to raczej dobry znak dla długiej strony rynku.

Plan na dzisiaj:

  • pojawiły się pierwsze oznaki powrotu do trendu wzrostowego, dlatego moje nastawienie pozostaje lekko bycze;
  • obserwacja obszaru 2472,00 – 2473,50, który to powinien być kluczowym dla scenariusza zakładającego powrót do wzrostów;
  • ewentualne przełamanie poziomu 2472,00 powinno nam otworzyć drogę do 2466,00 (POC sesji poniedziałkowej oraz LOD w oparciu o IB z wtorku);
  • próba gry pod wczorajsze ekstrema i kluczowe poziomy (yLOD, yHOD, yVA oraz ONH/ONL) może okazać się dobrą strategią na dzisiejszą sesję;
  • trend is your friend.

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2471,50 / 2479,75
Close – 2473,00
Istotny obszar: 2472,00 – 2473,50;
S1 (wsparcie) – 2461,25
R1 (opór) – 2479,75

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

Leave a Reply