Przed sesją

22 września

Wygląda na to, że wraz z końcem tygodnia, na rynek powraca odpowiednia zmienność, która powinna przełożyć się na liczbę pojawiających się okazji. Wczorajsza sesja co prawda zamknęła się w 10-punktowym przedziale cenowym, jednak mogliśmy zaobserwować ciekawe momenty. Dziś po raz kolejny ciążyć nam będą nocne informacje napływające do nas z półwyspu koreańskiego. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowane do sesji: wykres z 22 września

Wygląda na to, że w końcu doczekamy się lekkiej korekty, znoszącej część wypracowanych do tej pory zysków. Taki obrót sprawy jest czymś jak najbardziej normalnym. Paradoksalnie scenariusz korekcyjny może być tym, czego potrzebują obecnie byki do kontynuacji w kierunku nowych historycznych szczytów. Kluczem będzie utrzymanie ceny powyżej istotnych wsparć. Jednym z takich poziomów może być obszar 2486,00/2487,00. Są to bowiem okolice niedawnego ATH, który wbity został niespełna dwa tygodnie temu. Od tego czasu wsparcie w okolicach 2487,00 testowane było trzykrotnie, za każdym razem wywiązując się ze swoich obowiązków.

Innym możliwym scenariuszem jest ten zakładający konsolidację. W takim wypadku górne ograniczenie wyznaczyć będzie można na poziomie 2506,00, natomiast trwająca korekta powinna przynieść nam odpowiedź na pytanie gdzie znajdować się będzie ograniczenie dolne. Ewentualne rozszerzenie zasięgu ruchów cenowych z pewnością wpłynie pozytywnie na pojawiające się okazje. Dotychczasowy zasięg 4-5 punktów z pewnością nie sprzyjał inwestorom.

Analiza market profile

Przygotowanie do sesji: market profile z 22 września

Analizując aktualną sytuację z perspektywy market profile możemy zauważyć pierwsze oznaki słabości długiej strony rynku. Jak widzimy na powyższym wykresie, wczorajszy poziom VPOC znajduje się znacznie poniżej swojego odpowiednika z sesji środowej. Do tej pory poziom ten systematycznie ustanawiany był na coraz wyższych poziomach, co skłaniało nas ku scenariuszowi zakładającemu kontynuacje wzrostów. Co więcej, obszar dystrybucji również znajduje się na poziomach niższych niż te środowe. W mojej opinii mogą to być jedne z sygnałów zwiastujących nadejście korekty. Potwierdzeniem dla takiego założenia wydaje się być dotychczasowy przebieg sesji nocnej. Jak bowiem widzimy, obszar dystrybucji pokrywa się w części z VA minionego tygodnia. Jeżeli kupujący nie będą w stanie na stałe powrócić powyżej VAH (2495,50) będziemy mogli się spodziewać kontynuacji spadków, z zasięgiem w okolicach poziomu 2487,50 (zeszłotygodniowe VAL). Pokrywa się to w dużym stopniu z tym o czym pisałem w przypadku analizy technicznej, co dodatkowo wzmaga prawdopodobieństwo takiego scenariusza.

Znamienny wydaje się być również fakt, że nocne spadki wyhamowały w punkt na poziomie POC sesji zamykającej ubiegły tydzień. Co więcej, poziom ten nie był do tej pory testowany przez rynek. Jeżeli uda nam się dziś utrzymać powyżej tego poziomu, będzie to silnym sygnałem zapowiadającym powrót do trendu wzrostowego. Pierwszą przeszkodą dla rynkowych byków powinien być obszar single printów zlokalizowany pomiędzy 2498,25, a 2498,50. Co ciekawe obszar ten pokrywa się również z wczorajszym VAL (2498,75). W dalszej części uwaga powinna zostać przeniesiona na aktualny HOD zbudowany w oparciu o IB, który to dodatkowo pokrywa się z wczorajszym VPOC.

Plan na dziś

  • do dzisiejszej sesji podchodzę bez z góry określonego nastawienia;
  • poszukiwanie okazji do zajęcia pozycji już na otwarciu kasowego – jest to jednak bardziej ryzykowana opcja z uwagi na wydarzenia jakie miały miejsce dzisiejszą nocą;
  • oczekiwanie na reakcję amerykańskich inwestorów na doniesienia jakie napłynęły do nas dziś z Pjongjong – dużo mniej ryzykowana opcja. W takim wypadku nasza strategia powinna opierać się na podpinaniu pod impulsy kreowane w trakcie trwania sesji. Pamiętajmy, że najlepszym do tego momentem, będą ewentualne korekty;
  • z uwagi na fakt, że możemy obecnie być w trakcie rozszerzania dotychczasowego zasięgu ruchów, wstrzymałbym się dzisiaj z grą pod ograniczenia wykreowane na przestrzeni kończącego się właśnie tygodnia.

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2296,50 / 2506,25
Close – 2500,75
Istotne poziomy: 2495,50; 2500,00; 2506,00;
S1 (wsparcie) – 2477,25
R1 (opór) – 2507,25

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

1 thought on “22 września

Leave a Reply