Przed sesją

22 czerwca

Zgodnie z przewidywaniami mieliśmy wczoraj do czynienia z umacnianiem się trendu bocznego. Mogliśmy co prawda zaobserwować nieśmiałe próby obrania kierunku północnego, jednakże sił kupującym starczyło jedynie na powrót w okolice VPOC. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowanie do sesji: wykres z 22 czerwca

Patrząc na powyższy wykres nie pozostaje mi chyba nic innego, jak przytoczyć to, o czym pisałem już wczoraj:

Mamy do czynienia z powrotem do konsolidacji, z jaką zmagamy się od przeszło dwóch tygodni. Ogólny obraz nie ulega zatem większej zmianie, pojawiły się jednie kosmetyczne korekty. Prawdopodobnie poniedziałkowa sesja była jedynie zapowiedzią rozszerzenia dotychczasowego zasięgu konsolidacji, po którym możemy spodziewać się powrotu w rejony jej dolnego ograniczenia. Warto jednak pamiętać strefie popytowej, o której pisałem już wcześniej w przygotowaniach do sesji, zlokalizowanej poniżej poziomu 2425,00. Możemy mieć dzisiaj bowiem kolejną okazję do przetestowania siły kupujących na tych poziomach.

Zarówno wczorajsza sesja, jak i dotychczasowy przebieg sesji nocnej, zdają się potwierdzać powyższą analizę.

Przebieg minionej sesji

Przygotowanie do sesji: przebieg dnia z 21 czerwca

Wczorajsza sesja różniła się nieco od tej wtorkowej. Co prawda marsz w kierunku dolnego ograniczenia konsolidacji był kontynuowany, jednakże sesja ta nie miała już tak jednoznacznego przebiegu. Mimo wszystko wskazówki jakie dawał nam wczoraj ladder były dość jednoznaczne i można było sporo na nich ugrać. Jedną z najciekawszych było wspomniane wcześniej dojście do poziomu VPOC. Po pierwsze, poziomu tego nie udało się kupującym sforsować, po drugie mieliśmy w tym rejonie do czynienia z ewidentnym brakiem zaangażowania długiej strony rynku. Dość naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy był powrót do spadków zapoczątkowanych już w trakcie trwania sesji nocnej.

Analiza market profile

Przygotowanie do sesji: market profile z 22 czerwca

Patrząc na dotychczasowy przebieg sesji nocnej widzimy, że całość handlu overnight rozgrywana jest w objęciach ograniczeń wczorajszej sesji. Próby kontynuacji spadków wyhamowały w okolicach YL. Biorąc pod uwagę przebieg wczorajszej sesji, wydaje mi się, że poziom ten nie zostanie przełamany w trakcie overnight, a pierwsze poważne próby zejścia poniżej YL będziemy mogli zaobserwować dopiero po otwarciu kasowego. Ogólny obraz rynku z perspektywy market profile, nie różni się zasadniczo od tego, o czym zdążyłem już napisać wczoraj:

Patrząc w kierunku południowym kluczowym wydaje się być poziom 2427,25, który jest nietestowanym VPOC sesji piątkowej. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy spodziewać się prób przebicia przez tę właśnie cenę. Jeżeli próby te okażą się być skuteczne, następnym przystankiem może być dopiero dolne ograniczenie konsolidacji zlokalizowane w okolicach 2419,00 (z potencjalnym testem poziomu 2415,50). Odbicie od wspomnianego 2427,25, któremu towarzyszyć dodatkowo będą przyzwoite obroty, będzie silnym argumentem za powrotem do marszu na północ.

Po stronie północnej, warto będzie ponownie obserwować obszar 2437,50 – 2440,75. Po pierwsze (o czym pisałem już wczoraj) są to dolne ograniczenia VA oraz dystrybucji sesji wtorkowej, po drugie to właśnie ten obszar okazał się być wczoraj poziomem nie do przejścia dla kupujących.

Podsumowanie

Ze względu na fakt, że ogólny obraz rynku nie uległ znaczącej zmianie, po raz kolejny przytoczę wczorajsze wnioski:

Wygląda na to, że powróciliśmy do konsolidacji, z którą zmagamy się już od ponad dwóch tygodni. Kluczowym poziomem wydaje się być 2427,25, na którym rozegrać się mogą losy dzisiejszej sesji. Cały czas powinniśmy mieć w pamięci strefę popytową zlokalizowana poniżej poziomu 2425,00, jednak ewentualne zejście w te rejony może sprowadzić cenę w okolice dolnego ograniczenia konsolidacji, zanim kupujący wskoczą na pokład i przejmą kontrolę nad wydarzeniami rynkowymi. Po przeciwnej stronie barykady, kluczowa wydaje się być strefa pomiędzy 2437,50 a 2440,75. Ewentualne wybicie powyżej tego obszaru, może być dobrym prognostykiem dla kontynuacji wzrostów.

Plan na dzisiaj:

  • obserwacja poziomu 2427,25, który może okazać się kluczowym dla losów dzisiejszej sesji;
  • jeżeli próby sforsowania wspomnianego wyżej poziomu nie zakończą się powodzeniem, aktualnym scenariuszem będzie gra pod odbicia w okolicach wczorajszych ekstremów (2438 – 2440);
  • po raz kolejny możemy mieć okazję do wykorzystania strefy popytowej, zlokalizowanej poniżej poziomu 2425,00;
  • scenariusz wzrostowy powinien być rozgrywany tylko i wyłącznie w oparciu o znaczący wolumen towarzyszący ruchom na północ.

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2428,00 / 2440,00
Close – 2433,25
Istotne poziomy: 2427,25; 2437,50 – 2440,75
S1 (wsparcie) – 2415,50
R1 (opór) – 2451,50

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

1 thought on “22 czerwca

Leave a Reply