Przed sesją

21 czerwca

Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że plany związane z ustanowieniem nowych szczytów zeszły obecnie na dalszy plan. Wczorajsza sesja nie przyniosła nam oczekiwanej kontynuacji poniedziałkowego impulsu, dlatego też musimy przygotować się na powrót w objęcia konsolidacji. Dotychczasowy przebieg sesji nocnej zdaje się potwierdzać taki scenariusz. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowanie do sesji: wykres z 21 czerwca

Powyższy wykres potwierdza to, co zdążyłem już napisać we wstępie: mamy do czynienia z powrotem do konsolidacji, z jaką zmagamy się od przeszło dwóch tygodni. Ogólny obraz nie ulega zatem większej zmianie, pojawiły się jednie kosmetyczne korekty. Prawdopodobnie poniedziałkowa sesja była jedynie zapowiedzią rozszerzenia dotychczasowego zasięgu konsolidacji, po którym możemy spodziewać się powrotu w rejony jej dolnego ograniczenia. Warto jednak pamiętać strefie popytowej, o której pisałem już wcześniej w przygotowaniach do sesji, zlokalizowanej poniżej poziomu 2425,00. Możemy mieć dzisiaj bowiem kolejną okazję do przetestowania siły kupujących na tych poziomach.

Przebieg minionej sesji

Przygotowanie do sesji: przebieg dnia z 20 czerwca

Wczorajsza sesja miała bardzo jednostronny przebieg. Było to niemalże lustrzane odbicie dla wydarzeń poniedziałkowych. Jak widzimy na powyższym wykresie, ruchom spadkowym towarzyszył zazwyczaj większy wolumen, niż miało to miejsce w przypadku korekt wzrostowych, co bez dwóch zdań stanowi o sile wczorajszego ruchu. Ciekawym czynnikiem był jednak wczoraj fakt, że pomimo tak znaczącej przewagi ze strony sprzedających, longi nie oddawały pola bez walki i nierzadko mieliśmy do czynienia z ponadprzeciętną ilością kontraktów handlowanych na danym poziomie. Jak zatem widzimy, kupujący nie złożyli jeszcze broni, dlatego też warto jest zwrócić uwagę na ich reakcję w przypadku ewentualnego zejścia poniżej poziomu 2425,00.

Analiza market profile

Przygotowanie do sesji: market profile z 21 czerwca

Z perspektywy market profile widzimy, że całość handlu overnight utrzymuje się obecnie poniżej wczorajszego VA, którego dolne ograniczenie znajduje się na poziomie 2440,75. Co ciekawe, jak ściana zadziałał również poziom 2437,50, który jest z kolei dolnym ograniczeniem wczorajszej dystrybucji. Warto będzie zatem zwrócić szczególną uwagę na te poziomy w przypadku ewentualnych prób powrotu do trendu wzrostowego. Patrząc w kierunku południowym kluczowym wydaje się być poziom 2427,25, który jest nietestowanym VPOC sesji piątkowej. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy spodziewać się prób przebicia przez tę właśnie cenę. Jeżeli próby te okażą się być skuteczne, następnym przystankiem może być dopiero dolne ograniczenie konsolidacji zlokalizowane w okolicach 2419,00 (z potencjalnym testem poziomu 2415,50). Odbicie od wspomnianego 2427,25, któremu towarzyszyć dodatkowo będą przyzwoite obroty, będzie silnym argumentem za powrotem do marszu na północ.

Podsumowując, wygląda na to, że powróciliśmy do konsolidacji, z którą zmagamy się już od ponad dwóch tygodni. Kluczowym poziomem wydaje się być 2427,25, na którym rozegrać się mogą losy dzisiejszej sesji. Cały czas powinniśmy mieć w pamięci strefę popytową zlokalizowana poniżej poziomu 2425,00, jednak ewentualne zejście w te rejony może sprowadzić cenę w okolice dolnego ograniczenia konsolidacji, zanim kupujący wskoczą na pokład i przejmą kontrolę nad wydarzeniami rynkowymi. Po przeciwnej stronie barykady, kluczowa wydaje się być strefa pomiędzy 2437,50 a 2440,75. Ewentualne wybicie powyżej tego obszaru, może być dobrym prognostykiem dla kontynuacji wzrostów.

Plan na dzisiaj:

  • obserwacja poziomu 2427,25, który może okazać się kluczowym dla losów dzisiejszej sesji;
  • biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg sesji nocnej, najbardziej odpowiednia wydaje się być gra pod kontynuację spadków, z zasięgiem w okolicach dolnego ograniczenia konsolidacji;
  • po raz kolejny możemy mieć okazję do wykorzystania strefy popytowej, zlokalizowanej poniżej poziomu 2425,00;
  • scenariusz wzrostowy powinien być rozgrywany tylko i wyłącznie w oparciu o znaczący wolumen towarzyszący ruchom na północ.

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2434,00 / 2451,00
Close – 2438,00
Istotne poziomy: 2427,25; 2437,50 – 2440,75
S1 (wsparcie) – 2415,50
R1 (opór) – 2451,50

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

1 thought on “21 czerwca

Leave a Reply