Przed sesją

20 czerwca

Wygląda na to, że omawiany we wczorajszym wpisie scenariusz konsolidacyjny przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Mieliśmy wczoraj bowiem do czynienia z silnym wybiciem, który skutkowało ustanowieniem nowego szczytu hossy. Dzisiejsza sesja powinna przynieść nam odpowiedź na to, czy mamy do czynienia z kontynuacją trendu wzrostowego, czy tylko z rozszerzeniem zakresu konsolidacji. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowanie do sesji: wykres z 20 czerwca

Jak widzimy na powyższym screenie, mieliśmy wczoraj do czynienia z dość silnym wybiciem z konsolidacji, której górne ograniczenie znajdowało się w okolicach poziomu 2438,00. Dzisiejsza sesja będzie zatem kluczową z perspektywy kontynuacji marszu na północ. Jeżeli bowiem wczorajszy ruch nie będzie kontynuowany, wzrastać będą szansę na korektę i powrót do konsolidacji o lekko poszerzonym zasięgu. Warto jest w tym miejscu zwrócić uwagę na sposób w jaki udało nam się wyłamać z kilkumiesięcznej konsolidacji zapoczątkowanej pod koniec lutego. Jak widzimy ruch ten przyniósł nam znaczne wybicie powyżej górnego ograniczenia konsolidacji, ustanawiając tym samym nowy szczyt kilkadziesiąt punktów powyżej wspomnianego poziomu. Dopiero po tak silnym ruchu przeszliśmy do konsolidacji, która to rozgrywana była na poziomach zdecydowanie wyższych niż wcześniejsze ograniczenia. Mieliśmy zatem do czynienia ze sporą luka pomiędzy obydwoma obszarami konsolidacji. Właśnie z tego powodu uważam, że dzisiejsza sesja będzie kluczowa dla powodzenia zapoczątkowanej wczoraj impulsu wzrostowego.

Przebieg minionej sesji

Przygotowanie do sesji: przebieg dnia z 19 czerwca

Powyższy wykres jest jedynie potwierdzeniem dla tego, co zdążyłem już napisać wcześniej. Silny impuls z początku sesji kontynuowany był przez dalszą jej część. Kluczowym poziomem były wczoraj okolice dawnego szczytu zlokalizowanego na poziomie 2443,50, jednakże arkusz zleceń podpowiadał nam wczoraj, że to poziom o dwa ticki niższy będzie tym kluczowym. Jeżeli sprzedającym uda się zepchnąć cenę poniżej 2443,00, to z duża dozą prawdopodobieństwa będziemy mogli założyć chęć powrotu do poszerzonego zakresu konsolidacji, z jaką mamy do czynienia od przeszło dwóch tygodni.

Analiza market profile

Przygotowanie do sesji: market profile z 20 czerwca

Patrząc na obecną sytuację z perspektywy market profile zauważyć można wskazówki sugerujące chęć kontynuacji marszu na północ. Aktualnie znajdujemy się w obszarze wczorajszej dystrybucji, której ograniczenia możemy wyznaczyć na poziomach 2445,50 – 2451,00. Co więcej cały czas pozostajemy na poziomach powyżej wczorajszego zamknięcia. W mojej opinii kluczowym dla kontynuacji wczorajszego impulsu wzrostowego będzie utrzymanie dolnego ograniczenia wczorajszego VA. Idealnym scenariuszem dla kontynuacji wzrostów będzie zatrzymanie ewentualnych spadków w rejonie 2447,50 – 2447,00 (cena zamknięcia – VPOC), które świadczyłoby o dużym potencjale do kontynuacji marszu w kierunku nowych historycznych szczytów. Poniżej wczorajszego VA mamy z kolei do czynienia z dwoma obszarami single printów: 2440,50 – 2442,25 oraz 2443,25 – 2444,50. W mojej opinii to niższy z tych dwóch obszarów będzie tym istotniejszym, bowiem naruszenie przez cenę tego rejonu świadczyć będzie o chęciach powrotu w objęcia konsolidacji.

Podsumowując, dzisiejsza sesja będzie kluczowa dla kontynuacji marszu na północ. Jeżeli nie zobaczymy dziś kolejnych prób ustanawiania nowych szczytów, wzrastać będą szanse powrotu do konsolidacji. Kluczowymi poziomami wydają się być zarówno obszary wczorajszych single printów, jak również rejon zlokalizowany w okolicach zamknięcia rynku kasowego. Jeżeli uda nam się utrzymać dolne ograniczenie VA wczorajszej sesji, warto będzie szukać okazji do podpięcia się pod wszystkie ruchy wzrostowe.

Plan na dzisiaj:

  • obserwacja obszaru 2447,00 – 2447,50 – jeżeli dojdzie do odbicia w tym rejonie, będzie to silny sygnał pro-wzrostowy;
  • w przypadku zejścia poniżej dolnego ograniczenia wczorajszego VA wzrastać będą szanse na powrót do konsolidacji;
  • w przypadku wyłamania poniżej dolnego ograniczenia VA, warto będzie zwrócić szczególną uwagę na poziom 2443,00, który może być idealnym miejscem do zajmowania długich pozycji.

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2432,75 / 2451,50
Close – 2447,50
Istotne poziomy: 2443,00; 2447,00 – 2447,50
S1 (wsparcie) – 2415,50
R1 (opór) – 2443,50

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

Leave a Reply