Przed sesją

15 maja

Przed nami nowy tydzień tradingu. Poprzednie pięć sesji nie przyniosło nam żadnych rozstrzygnięć i wciąż ciężko jest jednoznacznie wskazać kierunek, w którym podążał będzie rynek. W dalszym ciągu znajdujemy się w ramach średnioterminowej konsolidacji. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowanie do sesji: wykres z 15 maja

Patrząc na wykres można stwierdzić, że aktualnie mamy do czynienia z powolnym osuwaniem się rynku w kierunku dolnego ograniczenia konsolidacji. W takim wypadku za najbardziej zasadną można uznać kontynuację zapoczątkowanego w zeszłym tygodniu ruchu. Oczywiście po drodze mogą się trafić dni przynoszące lekkie wzrosty. Wciąż jednak wydaje mi się, że w obecnej sytuacji warto jest skupić uwagę na to, w jaki sposób budowane będą ruchy spadkowe.

Przebieg minionej sesji

Przygotowanie do sesji: przebieg dnia z 12 maja

Ostatni dzień minionego tygodnia przyniósł nam bardzo wąski zasięg ruchów w trakcie trwania sesji kasowej. Całość handlu zmieściła się bowiem pomiędzy poziomami 2384,25 oraz 2390,00. Jest to zjawisko bardzo rzadko spotykane i świadczyć może o niepewności, co do kierunku w jakim zmierzał będzie rynek.

Analiza market profile

Przygotowanie do sesji: market profile z 15 maja

Wraz z otwarciem się rynków dzisiejszej nocy, mogliśmy obserwować dość dynamiczny (jak na standardy sesji Globex) ruch w górę. Mimo wszystko, nie był to jednak ruch na tyle silny, aby wywindować cenę powyżej poziomu górnego ograniczenia zeszłotygodniowego VA (2397,75). Udało się co prawda pokonać maksima sesji piątkowej, jednak tak długo jak pozostawać będziemy w przedziale pomiędzy poziomem 2385,00 a 2397,75, spodziewać się można kolejnych porcji sesji o niskim zasięgu.

Podsumowując, ciężko jest wejść w dzisiejszą sesję z jednoznacznym nastawieniem co do kierunku zajmowanych pozycji. Najbardziej racjonalnym scenariuszem na dzisiejszą sesję, wydaje się być kontynuacja powolnego osuwania się ceny w dół. Odrobinę nadziei w serca kupujących tchnąć mogła jednakże sesja nocna, która to przyniosła nam lekkie wzrosty ceny kontraktów. Poziom 2400 wydaje się być jednak poza zasięgiem kupujących, przynajmniej na dzisiaj.

Plan na dzisiaj:

  • warto jest uzbroić się w cierpliwość, tak aby nie zajmować pozycji z czystego znudzenia;
  • po raz kolejny, dziś może być dobry dzień to przećwiczenia technik gry w wąskiej konsolidacji;
  • obserwacja poziomów 2385,00 oraz 2397,75, które wyznaczają ograniczenia zeszłotygodniowego VA;

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2384,75 / 2391,50
Close – 2389,00
Ograniczenie VA – 2385,00 / 2397,75
S1 (wsparcie) – 2375,00
R1 (opór) – 2400,00

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

Leave a Reply