Przed sesją

13 lipca

Jeden dzień wystarczył do tego, aby powrócić w rejony górnego ograniczenia panującej konsolidacji. Tak dynamiczny ruch wzrostowy, w świetle wydarzeń z minionych sesji, mógł być zaskakujący. Szczegółowa analiza wczorajszej sesji pozwala jednakże na znalezienie racjonalnych powodów dla takiego stanu rzeczy. Dziś przyjdzie nam szukać odpowiedzi na pytanie: czy trend boczny zostanie zachowany i będziemy mieli do czynienia z ponownym zejściem w rejony wsparcia? Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowanie do sesji: wykres z 13 lipca

Po trwających kilka kolejnych sesji problemach rynkowych byków z powrotem w okolice oporu aktualnego trendu bocznego, wczorajszy dzień przyniósł nam długo wyczekiwane testy poziomu 2443,00. Wygląda na to, że poziom ten utrzymał swoją pozycję średnioterminowego oporu. Możemy spodziewać się teraz odbicia i ponownego zejścia w obszar dolnego ograniczenia konsolidacji. Oczywiście zanim to nastąpi, będziemy musieli zmierzyć się z kilkoma próbami wyłamania się górą ponad wspomniany poziom oporu.

Przebieg minionej sesji

Przygotowanie do sesji: przebieg dnia z 12 lipca

Wczorajszy dzień przyniósł nam kolejną sesję o niskich obrotach. Wciąż jednak mieliśmy do czynienia z bardzo dynamicznym ruchem wzrostowym, który w dużej mierze spowodowany był (w mojej opinii) odwracaniem pozycji przez krótką stronę rynku. Zauważmy, że najbardziej dynamiczny okres wczorajszych wzrostów przypada na moment, w którym pokonywane były wszystkie kluczowe poziomy – a były to kolejno: 2430,50 (HOD, o którym pisałem wcześniej), 2334,00 (nietestowany VPOC), 2346,50 (HOD z 2 lipca) oraz 2438,25 (górne ograniczenie single printów z 29 czerwca). Wszystkie te poziomy pokonywane były bez większych problemów, przy zwiększonych obrotach. Dodatkowo wspierane one były dużymi zleceniami. Wszystko to spowodowało taki, a nie inny, przebieg wczorajszej sesji.

Analiza market profile

Przygotowanie do sesji: market profile z 13 lipca

Patrząc na obecną sytuację z perspektywy market profile, widzimy potwierdzenie dla tego co zdążyłem już napisać we wcześniejszym akapicie. Single printy między 2429,50 a 2434,25 pokazują jak kluczowymi były poziomy, o których pisałem we wcześniejszych przygotowaniach. Dzisiejsza sesja nocna przyniosła nam z kolei kontynuację zapoczątkowanego wczoraj ruchu wzrostowego. Dowodem na to jest pozostawienie nietestowanego IB, który stanowi na chwilę obecną strukturę dzisiejszego LOD. Warto jednak zwrócić uwagę na zachowanie ceny po przebiciu poziomu 2445,00 – jak widzimy rynek przebywał na tych poziomach przez krótki okres czasu. Dodatkowo formując na tych poziomach LVN. Może to świadczyć o tym, że poziomy te uważane są przez uczestników rynku za zbyt wygórowane. To z kolei może sugerować korektę wczorajszych wzrostów. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że znajdujemy się obecnie w okolicach górnego ograniczenia konsolidacji, warto będzie przed dzisiejszym otwarciem zmienić nastawienie z pro-wzrostowego na pro-spadkowe.

Podsumowując, wczorajsze wzrosty doprowadziły nas w rejony górnego ograniczenia konsolidacji. Dzisiejszy dzień przyniesie nam z pewnością próby wyłania się górą z jej objęć. Mając jednak na względzie wydarzenia z sesji overnight (szybkie zanegowanie ceny powyżej poziomu 2445,00), warto jest zachować szczególną czujność przy każdej próbie wybicia. Włączmy również do naszej dzisiejszej analizy niskie obroty z jakimi mamy do czynienia od kilku sesji. Jaki wnioski można wyciągnąć z takiego obrazu rynku? W mojej opinii to, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem może być konsolidacja w graniach 2429,50 (dolna granica wczorajszych single printów) – 2443,00.

Plan na dzisiaj:

  • obserwacja zachowania ceny powyżej poziomu 2443,00 – biorąc pod uwagę przebieg sesji nocnej, może to być dogodny obszar do zajmowania krótkich pozycji;
  • longi w oparciu o wybicie ponad wspomniany wyżej poziom powinny być grane tylko i wyłącznie przy odpowiednim wolumenie towarzyszącym takim ruchom;
  • z uwagi na fakt, że znajdujemy się obecnie w okolicach średnioterminowego oporu, ogólne nastawienie powinno zmienić się na pro-spadkowe.

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2422,50 / 2443,75
Close – 2439,75
Istotne poziomy: 2429,50; 2443,00
S1 (wsparcie) – 2415,50
R1 (opór) – 2451,50

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

Leave a Reply