Przed sesją

13 czerwca

Za nami pierwsza sesja nowego tygodnia. Wczorajszy dzień z pewnością do prostych nie należał. Duże obroty w połączeniu z niską płynnością sprawiły, że ruchy cenowe było dość rozchwiane i ciężko było szukać klarownych wskazówek w arkuszu zleceń. Przed nami jednak nowy dzień, który przyniesie ze sobą kolejne możliwości. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowanie do sesji: wykres z 13 czerwca

Patrząc na powyższy wykres, zauważyć można dwie kluczowe rzeczy. Po pierwsze, co bardziej oczywiste, znajdujemy się obecnie w konsolidacji kilka punktów poniżej historycznych szczytów. Stan ten utrzymuje się już od ponad tygodnia. Wciąż jednak ciężko jest doszukać się jednoznacznych wskazówek co do możliwego wybicia. Innym istotnym elementem jest zachowanie się ceny poniżej poziomu 2425. Jak widzimy nie mieliśmy jeszcze do czynienia z zamknięciem bądź otwarciem się sesji poniżej tego poziomu. Świadczyć to może o silnej strefie popytowej zlokalizowanej w tych rejonach (pamiętajmy, że są to okolice czerwcowego poziomu 2427,00, który w ostatnich tygodniach odgrywał kluczową rolę). Wygląda więc na to, że duzi gracze wykorzystują tę strefę do akumulacji długich pozycji. Może to być z kolei dobrym prognostykiem dla kontynuacji marszu na północ.

Przebieg minionej sesji

Przygotowanie do sesji: przebieg dnia z 12 czerwca

Jak już zdążyłem wspomnieć, wczorajsza sesja do prostych nie należała. Co prawda możemy zauważyć dość klarowne respektowanie przez cenę niektórych zaznaczonych poziomów, jednakże odbiciom tym nie towarzyszyły klarowne sygnały w arkuszu zleceń. Zajmowanie pozycji jedynie w oparciu o kluczowy poziom często jest zgubne dla stanu naszego konta maklerskiego. Z tego powodu sam bardzo rzadko wchodzę w ciemno w okolicach kluczowych poziomów wsparcia lub oporu. Niemniej jednak, kilka okazji w trakcie trwania sesji się pojawiło. Te najklarowniejsze zaobserwować mogliśmy w okolicach poziomu otwarcia rynku kasowego – jak chociażby akumulacja na ask w okolicach godziny 21, po której w szybkim tempie cena spadła o ponad 3 punkty.

Analiza market profile

Przygotowanie do sesji: market profile z 13 czerwca

Patrząc na market profile zauważyć możemy jedną ciekawą rzecz, a mianowicie IB (initial balance) wczorajszej sesji, który to dodatkowo był również poziomem HOD. Jak wiemy, rynek bardzo rzadko zostawia takie poziomy nie testując ich w trakcie trwania sesji (z czym mieliśmy do czynienia wczoraj). Co więcej, jak już dochodzi do takiego testu, cena lubi pozostawać w tym rejonie przez jakiś czas, wypełniając go odpowiednim wolumenem. W tym przypadku doszło co prawda do testu wspomnianego obszaru, jednakże cena bardzo szybko wybiła się powyżej jego ograniczeń. Co stworzyło strefę dystrybucji dla sesji nocnej ponad wczorajszym HOD. W mojej opinii świadczyć to może o chęci kupujących do kontynuacji marszu w kierunku historycznych szczytów. Kluczowym w takim scenariuszu może okazać się obszar pomiędzy 2436,25 a 2437,50, który to jest ograniczeniem piątkowej dystrybucji. Pamiętajmy jednak, że zawsze warto jest traktować ruchy overnight z lekkim dystansem, szukając dla nich potwierdzenia w trakcie trwania sesji RTH.

Podsumowując, wygląda na to, że możemy mieć dzisiaj kolejna próbę ustanowienia nowych historycznych szczytów. Może o tym świadczyć fakt dystrybucji sesji nocnej powyżej wczorajszego HOD, jak również reakcja ceny poniżej poziomu 2425,00, który zdaje się być granicą strefy popytowej. Istotna będzie zatem obserwacja reakcji ceny na wspomnianych wcześniej poziomach (zarówno poniżej 2425,00, jak i w przedziale pomiędzy 2436,35 – 2437,50). Innym kluczowym poziomem może być wczorajszy HOD (2428,75), którego przebicie, może skutkować dynamicznym ruchem w kierunku wspomnianego wcześniej 2425,00.

Plan na dzisiaj:

  • obserwacja obszaru 2436,25 – 2437,50, który może okazać się kluczowym dla kontynuacji marszu na północ;
  • innym istotnym poziomem, może być wczorajszy HOD, który wydaje się być dobrym miejscem do zajmowania krótkich pozycji o kilku punktowym potencjale;
  • w przypadku zejścia ceny poniżej poziomu 2425,00, warto będzie wykorzystać ten obszar do zajmowania pozycji długich, bowiem do tej pory pełnił on funkcję silnej strefy popytowej.

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2416,75 / 2428,75
Close – 2426,75
Istotne poziomy: 2425,00; 2428,75; 2436,50 / 2437,50
S1 (wsparcie) – 2415,50
R1 (opór) – 2443,50

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

1 thought on “13 czerwca

Leave a Reply