Przed sesją

12 września

Za nami silna, wzrostowa sesja. Można rzec, że tydzień rozpoczęty został z przytupem. Wbrew moim wczorajszym obawom, nie mieliśmy do czynienia z fałszywym wybiciem ponad 2480,00. Co więcej, spora cześć handlu toczona była na poziomach wyższych niż wyżej wspomniany. Efekt? Ustanowienie nowego historycznego szczytu. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowane do sesji: wykres z 12 września

Aktualna sytuacja na wykresie uległa zdecydowanej poprawie z perspektywy kupujących. Wczorajsza sesja przyniosła nam silny impuls wzrostowy, którego potencjał wydaje się w dalszym ciągu nie być wyczerpanym. Zamknięcie w okolicach ATH sugeruje nam kontynuację wczorajszego ruchu. Potwierdzeniem tych słów wydaje się być dotychczasowy przebieg sesji nocnej. Jak widzimy cena bez większych problemów utrzymywana jest powyżej wczorajszego zamknięcia. Co więcej, sesja azjatycka przyniosła nam również poprawę wczorajszego wyniku, efektem czego jest HOD na poziomie 2488,75. Mimo wszystko jednak, spodziewałbym się w najbliższym czasie próby przetestowania wsparcia w obszarze 2477,25/2480,00. Ewentualne zanegowanie poziomów poniżej tego rejonu powinno być jasnym sygnałem do zapięcia pasów przed kontynuacją impulsu wzrostowego.

Przebieg minionej sesji

Przygotowanie do sesji: przebieg dnia z 11 września

Wczorajsza sesja, pomimo swojego jednowymiarowego przebiegu, obfitowała w ciekawe wydarzenia, jakie mogliśmy zaobserwować na ladderze (i nie tylko). Rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę to wydarzenie w okolicach 2480,00. Zgodnie z tym, o czym pisałem w poniedziałkowym przygotowaniu, poziom ten mógł być wczoraj uznawany za jeden z kluczowych. Bardzo szybko mogliśmy przekonać się o zasadności tego założenie. To właśnie w tym rejonie rozegrała się w mojej opinii główna bitwa pomiędzy krótką, a długą stroną rynku. Mieliśmy tutaj do czynienia z licznymi icebergami spoczywającymi zarówno na asku, jak i na bidzie. Pierwszym z nich był ten asku opiewający na około 2500 kontraktów (2481,25). Jak widzimy na powyższym wykresie, kupujący długo nie byli w stanie sforsować bariery 2482,00. Po długiej stronie rynku mieliśmy z kolei zlecenie na około 4000 kontraktów, spoczywające na 2480,50.

Kluczowym pytaniem jakie trzeba było sobie zadać, to te dotyczące potencjalnych poziomów, które zmuszą zarówno jedną, jak i drugą stronę do kapitulacji i odwrócenia budowanej pozycji. W mojej opinii, ciekawszym zagraniem było podpięcie się pod akumulację longów. Dlaczego? Po pierwsze, mieliśmy wczoraj do czynienia z silnym trendem wzrostowym, który znalazł również potwierdzenie w wydarzeniach na otwarciu kasowego (spory obszar single printów widoczny na wykresie z market profile). Po drugie, ewidentny stopień (ledge) w profilu wolumenowym zlokalizowany na 2481,50. Po trzecie, akumulacja na bidzie miała zdecydowanie większe rozmiary. Co więcej, widać było zaangażowanie kupującego w budowanie swojej pozycji w oparciu o coraz niższe poziomy. Wszystko to pozwoliło nam na rozważne rozgrywanie wczorajszej sesji z odpowiednią kontrolą ponoszonego ryzyka.

Analiza market profile

Przygotowanie do sesji: market profile z 12 września

Patrząc na obecną sytuację z perspektywy market profile, znajdujemy potwierdzenie tego, o czym do tej pory zdążyłem napisać. Obszar dystrybucji zlokalizowany w górnej części wczorajszego profilu, VAH zbliżone do HOD, VPOC również w okolicach wczorajszego maksimum. Wszystko to zdaje się nam sugerować, że wczorajszy impuls nie został jeszcze w 100 procentach wyczerpany. Dodajmy do tego fakt, że LOD dla dzisiejszej sesji nocnej pokrywa się niemalże co do ticka ze wspomnianym yVPOC i mamy obraz wskazujący na sporą przewagę długiej strony rynku. Biorąc pod uwagę fakt, że znajdujemy się w okolicach ATH, nie będę starał o wskazanie zasięgu dla potencjalnej kontynuacji wczorajszego impulsu.

To na co warto jest zwrócić uwagę, to poziomy zlokalizowane po przeciwnej stronie barykady. Po pierwsze, wspomniany wyżej yVPOC (2485,50). Po drugie obszar single printów, który mieści się w przedziale pomiędzy 2475,25, a 2478,50. Górne ograniczenie pokrywa się również z wczorajszym VAL (2479,00), co dodatkowo wzmacnia znaczenie tego poziomu. Ewentualne zejście ceny w rejon single printów, powinno zapalić nam zatem lampkę ostrzegawczą. Kolejną rzeczą wartą uwagi jest wąski zasięg sesji nocnej (aktualnie 3,5 punktu). Z jednej strony może to świadczyć o rynkowym niezdecydowaniu oraz wyczekiwaniu na otwarcie kasowego za oceanem. Z drugiej jednak strony, może to być po raz kolejny akumulacja pozycji przed kolejnym impulsem. Pamiętajmy jednak, że może to być zarówno impuls wzrostowy, jak i spadkowy. Im dłużej przebywać będziemy w tak wąskim zasięgu, tym większa będzie dynamika ewentualnego wybicia.

Podsumowanie

Wczorajsza sesja przyniosła nam nowe historyczne szczyty. Co więcej, przebieg wczorajszego dnia sugeruje nam, że kupujący nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Wysoko zlokalizowany VPOC, VAH w okolicach HOD – to wszystko niejako potwierdza nam tę tezę. Ogólny obraz zdaje się sprzyjać rynkowym bykom, dlatego też w pierwszej kolejności będę starał się dzisiaj skupić na poszukiwaniu wskazówek potwierdzających wczorajszy scenariusz akumulacji. W przypadku utrzymania się wąskiego zasięgu dla sesji nocnej, nasza uwaga powinna być skupiona w 100 procentach na wydarzeniach na otwarciu kasowego. To tutaj otrzymamy pierwsze wskazówki odnośnie kierunku ewentualnego wybicia. Pamiętajmy również, że wciąż wisi nad nami widmo niekorzystnych informacji napływających z półwyspu koreańskiego. W połączeniu z wczorajszym impulsem wzrostowym niesie to ze sobą ogromy potencjał dla ewentualnej korekty napędzanej panicznym odwracaniem długich pozycji.

Plan na dzisiaj:

  • do dzisiejszej sesji podchodzę bez z góry określonego nastawienia;
  • uważna obserwacja wydarzeń na otwarciu w poszukiwaniu sygnałów odnośnie kierunku wybicia z nocnej konsolidacji;
  • trend is your friend – próby łapania szczyty w przypadku kontynuacji wczorajszego impulsu mogą okazać się zabójcze dla naszego salda.

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2466,75 / 2487,00
Close – 2485,25
Istotne poziomy: 2478,75; 2485,50
S1 (wsparcie) – 2477,25
R1 (opór) – 2490,00

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

Leave a Reply