Przed sesją

12 czerwca

W piątek nie pojawiło się przygotowanie do sesji, bo powiem szczerze, nie spodziewałem się niczego nadzwyczajnego po tym dniu. Dlatego też postanowiłem wcześniej rozpocząć weekend. Zazwyczaj pierwszy dzień po rolce jest dość specyficzny, handel rozgrywany jest przeważnie na obydwóch kontraktach i płynność nie do końca mi wówczas odpowiada. Szkoda, bo piątkowa sesja była niezwykle ciekawa i można było sporo z niej wycisnąć. Jak w takiej sytuacji powinno wyglądać odpowiednie przygotowanie do sesji?

Analiza techniczna

Przygotowanie do sesji: wykres z 12 czerwca

Już na wstępie przypomnę, że z uwagi na fakt, że znajdujemy się obecnie na kontraktach wrześniowych, przesunąłem w dół wszystkie wyznaczone wcześniej poziomy wsparcia i oporu o 2,25 punktu. Patrząc na powyższy wykres można odnieść wrażenie, że mamy obecnie do czynienia z korektą silnego ruchu wzrostowego, zapoczątkowanego 18 maja. W moim odczuciu jednak, zbyt duży wpływ na stan obecny mają wydarzenia piątkowe. W mojej opinii odcisnęły one zbyt duże piętno na sytuację malowaną na wykresie dziennym. Dla przypomnienia: piątkowa sprzedaż zapoczątkowana była przez taniejące spółki technologiczne, które to pociągnęły za sobą Nasdaq, który to z kolei zabrał ze sobą S&P. Bardzo szybko jednak, sytuacja na ES się unormowała, co pozwoliło nam na zamknięcie w okolicach zera.

Przebieg minionej sesji

Przygotowanie do sesji: przebieg dnia z 9 czerwca

Powyższy wykres niejako potwierdza to, co zdążyłem już napisać wcześniej. Ciekawym aspektem jest jednak, sposób w jaki ustanowiony został nowy historyczny szczyt. Jak widzimy na screenie, ruch wzrostowy zapoczątkowany został już w trakcie trwania sesji nocnej. Po otwarciu kasowego nabierał rozpędu, dość znacznie przebijając wcześniejsze maksima. Co ciekawsze, po ustanowieniu nowego ATH, mogliśmy zaobserwować brak jakiegokolwiek zaangażowania kupujących na tak wysokich poziomach. W konsekwencji zaowocowało to powolnym osuwaniem się ceny w kierunku LOD sesji czwartkowej. W momencie gdy wydawało się, że będziemy mieli do czynienia z konsolidacją w okolicach zamknięcia wspomnianej sesji z czwartku, doszło do małego krachu na spółkach technologicznych. Wydaje mi się, że bardzo dużo krótkoterminowych graczy zostało złapanych po złej stronie rynku. Ruch ten miał swój początek w okolicach wspomnianego wcześniej LOD – wiele osób mogło grać wtedy pod scenariusz konsolidacyjny. Bez wątpienia mogło to być wodą na młyn dla tak głębokich spadków.

Analiza market profile

Przygotowanie do sesji: market profile z 12 czerwca

Dotychczasowy przebieg sesji nocnej sugeruje nam powrót do ruchu korekcyjnego, którego ewentualnym celem mógłby być poziom 2415,50, o którym pisałem już wcześniej. Wciąż jednak należy mieć w pamięci, że wolumen overnight to tylko kropla w morzy obrotów, jakie wykręcane są każdego dnia na tych kontraktach, dlatego też podchodziłbym do tego z dużą ostrożnością. Bardziej kluczowym wydaje się być budowa HOD z piątku. Jak bowiem widzimy na powyższym screenie, jest to dość nietypowa konstrukcja, która powinna być niebawem przetestowana. Osobiście więcej wagi przykładam wydarzeniom jakie miały miejsce zaraz po piątkowym otwarciu, niż temu, co wydarzyło się wieczorem. Zanim jednak zobaczymy kolejne próby ustanowienia historycznych szczytów, możemy spodziewać się tego, że cena przez jakiś czas pozostanie w obszarze LVA sesji z 2 czerwca, której zasięg mieści się w granicach pomiędzy 2415,50 a 2421,50.

Podsumowując, piątkowe wydarzenie sporo namieszały w ogólnym obrazie aktualnej sytuacji na kontraktach. Mimo wszystko jednak, należy pamiętać o okolicznościach jakie towarzyszyły tym wydarzeniom i nie grać ślepo pod scenariusz korekcyjny. Co prawda dotychczasowy przebieg sesji nocnej zdaje się go potwierdzać, jednak jak już wcześniej wspomniałem, nie jest to najlepszy punkt odniesienia z uwagi na znikomy wkład w obroty na tym instrumencie. Spodziewać się możemy jednak dążenia rynku do wypełnienia LVA sesji z 2 czerwca, zanim nastąpi kontynuacja marszu na północ.

Plan na dzisiaj:

  • obserwacja obszaru 2415,50 – 2421,50, którego ograniczenia mogą okazać się dogodnymi miejscami do zajmowania pozycji w trakcie trwania dzisiejszej sesji;
  • 2415,50 wydaje się być idealnym poziomem do zajmowania długich pozycji;
  • warto będzie wstrzymać się od handlu zaraz po otwarciu przeznaczając ten czas na obserwację zachowań ceny spółek technologicznych (z Apple na czele) oraz całego indeksu Nasdaq.

Kilka poziomów, na które warto zwrócić uwagę:
YL/YH – 2412,50 / 2443,50
Close – 2428,00
Istotne poziomy: 2415,50 / 2421,50
S1 (wsparcie) – 2415,50
R1 (opór) – 2443,50

Wszystkie dotychczasowe posty z tego cyklu znaleźć można na odrębnej stronie – Przed sesją.

Leave a Reply